1. Luottolaitosten tuloslaskelmat kumulatiivisesti neljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 36584 Päivitetty: 22.6.2017

  1. Arvo: Korkotuotot, Korkokulut, RAHOITUSKATE, (Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa), ..., KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO (34)
  2. Neljännes: 2017Q1, 2016Q4, 2016Q3, 2016Q2, ..., 2014Q1 (13)
  3. Pankkiryhmä: Liikepankit, Säästöpankit, Säästöpankkiosakeyhtiöt, Osuuspankkien yhteenliittymän jäsenosuuspankit, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (9)


 2. Luottolaitosten taseet neljänneksittäin vuodesta 2014 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 47494 Päivitetty: 22.6.2017

  1. Arvo: VASTAAVAA, Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset, Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat, Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, ..., OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ (45)
  2. Neljännes: 2017Q1, 2016Q4, 2016Q3, 2016Q2, ..., 2014Q1 (13)
  3. Pankkiryhmä: Liikepankit, Säästöpankit, Säästöpankkiosakeyhtiöt, Osuuspankkien yhteenliittymän jäsenosuuspankit, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (9)


 3. Luottolaitosten tuloslaskelmat kumulatiivisesti neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 43544 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Tuloslaskelman erä: Korkotuotot, Leasingtoiminnan nettotuotot, Korkokulut, RAHOITUSKATE, ..., TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) (23)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 1.-2. vuosineljännes, 1.-3. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes, (4)
  4. Pankkiryhmä: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)


 4. Luottolaitosten taseet neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 90815 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Tase-erä: VASTAAVAA, Käteiset varat, Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset, Saamiset luottolaitoksilta, ..., Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset (42)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, (4)
  4. Pankkiryhmä: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)


 5. Luottolaitosten tuloslaskelmat kumulatiivisesti neljänneksittäin vuosina 1999-2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 28651 Päivitetty: 13.4.2007

  1. Tuloslaskelma-erä: Korkotuotot, Leasingtoiminnan nettotuotot, Korkokulut, RAHOITUSKATE, ..., TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO (22)
  2. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2004 (6)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 1.-2. vuosineljännes, 1.-3. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes, (4)
  4. Pankkiryhmä: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yht., ..., Ulkomaiset muut luottol. (7)


 6. Luottolaitosten taseet neljänneksittäin vuosina 1999-2004

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 53410 Päivitetty: 13.4.2007

  1. Tase-erä: VASTAAVAA, Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset, Käteiset varat (L01), Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, ..., VASTATTAVAA YHTEENSÄ (38)
  2. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2004 (6)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, (4)
  4. Pankkiryhmä: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yht., ..., Ulkomaiset muut luottol. (7)


 7. Luottolaitosten saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 28384 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Pankkiryhma: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)
  2. Erä: 1. SAAMISET YLEISÖLTÄ JA JULKISYHTEISÖILTÄ YHTEENSÄ, 1.1. Vaadittaessa maksettavat saamiset, 1.1.1. Vaadittaessa maksettavat saamiset yrityksisltä ja asuntoyhteisöiltä, 1.1.2. Vaadittaessa maksettavat saamiset rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, ..., 1.2.6. Muut kuin vaadittaessa maksettavat saamiset ulkomailta (15)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, (4)


 8. Luottolaitosten velat yleisölle ja julkisyhteisöille

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 55152 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Pankkiryhma: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)
  2. Erä: 1. VELAT YLEISÖLLE JA JULKISYHTEISÖILLE YHTEENSÄ, 1.1. Talletukset, 1.1.1. Vaadittaessa maksettavat talletukset, 1.1.1.1 Yritysten ja asuntoyhteisöjen vaadittaessa maksettavat talletukset, ..., 1.2.2.6 Ulkomaiden muut kuin vaadittaessa maksettavat muut velat (31)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, (4)


 9. Palkkiotuottojen jakauma

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 20585 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Pankkiryhma: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)
  2. Erä: 1. Palkkiotuotot yhteensä, 1.1 Palkkiotuotot luotonannosta, 1.2 Palkkiotuotot ottolainauksesta, 1.3 Palkkiotuotot maksuliikenteestä, ..., 1.10 Muut palkkiotuotot (11)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, Q1-Q2, Q1-Q3, Q1-Q4, (4)


 10. Hallintokulujen jakauma

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 24136 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Pankkiryhma: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)
  2. Erä: 1. Hallintokulut yhteensä, 1.1 Henkilöstökulut, 1.1.1 Palkat ja palkkiot, 1.1.2 Henkilösivukulut, ..., 1.2.7 Muut hallinnon kulut (12)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, Q1-Q2, Q1-Q3, Q1-Q4, (4)


 11. Luottolaitosten toimipaikat, henkilökunta, työtunnit ja palkat

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4871 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Pankkiryhma: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, ..., Ulkomaiset muut luottolaitokset (7)
  2. Erä: 1. Rekisteröityneet luottolaitokset vuoden lopussa, 2.1. Pääkonttorit vuoden lopussa, 2.2 Sivukonttorit vuoden lopussa, 2.3 Muut toimipaikat vuoden lopussa, ..., 6. Henkilökunnalle maksetut palkat (tuhansina euroina) (9)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2013 (9)


 12. Kotimaisten pankkien tunnuslukuja

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3712 Päivitetty: 3.4.2014

  1. Pankkiryhmä: Liikepankit, Osuuspankit, Säästöpankit, Kotimaiset pankit yhteensä, (4)
  2. Tunnusluku: Kulut/Tuotot, %, Liikevoitto/Liikevaihto, %, Koko pääoman tuotto (ROA), %, Oman pääoman tuotto (ROE), %, ..., Oma pääoma/Tase, % (7)
  3. vv: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2013 (14)