1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 111104 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Ammattiluokitus 2010: S Yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., x x (557)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1 desiili (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 48205 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., x x (50)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 138761 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Koulutusluokitus: S Yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (648)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14966 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Koulutusaste: S Yhteensä, 2 Ylempi perusaste, 3 Keskiaste, 5 Alin korkea-aste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 5. Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 166152 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät, 013 Asiantuntijatehtävät, ..., XXXX Tuntematon, palvelualat (977)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 6. Seurakuntien henkilöstön kuukausipalkat sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9907 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): 00000 Yhteensä, 0735 asiantuntija, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, ..., 9275 ylivahtimestari (55)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 7. Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 74778 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä, 1C Johtotason tehtävät, 2C Erityisasiantuntijat, 3C Asiantuntijat, ..., 9999 Tuntematon - Okänd (333)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)