1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 111683 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., XXXXX Tuntematon (563)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1.desiili (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 47208 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (49)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1. desiili (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 138966 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Koulutusluokitus: S Yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (648)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1. desiili (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14734 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Koulutusaste: S Yhteensä, 2 Perusaste / tuntematon, 3 Keskiaste, 5 Alin korkea-aste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 5. Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 166692 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät, 013 Asiantuntijatehtävät, ..., Tuntematon (980)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 6. Seurakuntien henkilöstön kuukausipalkat sukupuolen mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9695 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): 00000 Yhteensä, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, 0925 diakoniatyöntekijä, ..., 9275 ylivahtimestari (54)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 7. Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 74661 Päivitetty: 16.8.2016

  1. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä, 1C Johtotason tehtävät, 2C Erityisasiantuntijat, 3C Asiantuntijat, ..., 9999 Tuntematon - Okänd (333)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)