1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 79043 Päivitetty: 20.8.2015

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., XXXXX Tuntematon (532)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 48225 Päivitetty: 21.8.2015

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (50)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 128090 Päivitetty: 21.8.2015

  1. Koulutusluokitus: 0 Yleissivistävä koulutus Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, 309 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste, ..., Yht Yht (593)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14496 Päivitetty: 21.8.2015

  1. Koulutusaste: Ylempi perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, Alempi korkeakouluaste, ..., S (7)
  2. Sukupuoli: Miehet, Naiset, Sukupuolet yhteensä, (3)
  3. Ikäryhmä: - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., Yhteensä (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)


 5. Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 167283 Päivitetty: 20.8.2015

  1. Sukupuoli: Miehet, Naiset, Yhteensä, (3)
  2. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät, 013 Asiantuntijatehtävät, ..., **EI LÖYDY** (986)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)


 6. Seurakuntien henkilöstön kuukausipalkat sukupuolen mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9510 Päivitetty: 20.8.2015

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): 00000 Yhteensä, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, 0925 diakoniatyöntekijä, ..., 9275 ylivahtimestari (55)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)


 7. Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 89230 Päivitetty: 20.8.2015

  1. Sukupuoli: Miehet, Naiset, Yhteensä, (3)
  2. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): 01 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, 012 Yrityssuunnittelutehtävät, 0121 Johtajat, yrityssuunnittelu, 0122 Erityisasiantuntijat, yrityssuunnittelu, ..., C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä (408)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1.desiili (6)