1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 110508 Päivitetty: 26.8.2014

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., XXXXX Tuntematon (545)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 49234 Päivitetty: 26.8.2014

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (50)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Iryh10: Ikäluokat yhteensä, Alle 20, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 137548 Päivitetty: 26.8.2014

  1. Koulutusluokitus: Kuukausipalkkaiset yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (634)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 15141 Päivitetty: 21.8.2014

  1. Koulutusaste: Ylempi perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, Alempi korkeakouluaste, ..., S (7)
  2. Sukupuoli: Miehet, Naiset, Sukupuolet yhteensä, (3)
  3. Ikäryhmä: - 19, 20 - 24, 25 - 29, 30 - 34, ..., Yhteensä (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 5. Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 156184 Päivitetty: 21.8.2014

  1. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät, 013 Asiantuntijatehtävät, ..., Tuntematon (943)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 6. Seurakuntien henkilöstön kuukausipalkat sukupuolen mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9371 Päivitetty: 21.8.2014

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): 00000 Yhteensä, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, 0925 diakoniatyöntekijä, ..., 9275 ylivahtimestari (54)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 7. Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 72123 Päivitetty: 21.8.2014

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä, 1C Johtotason tehtävät, 2C Erityisasiantuntijat, 3C Asiantuntijat, ..., 9999 Tuntematon - Okänd (332)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)