1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 98838 Päivitetty: 28.8.2013

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., X Tuntematon (481)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 48314 Päivitetty: 28.8.2013

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (49)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 106877 Päivitetty: 28.8.2013

  1. Koulutusluokitus: Koulutus yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (507)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 15098 Päivitetty: 29.8.2013

  1. Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, Perusaste tai tuntematon, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 5. Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 157470 Päivitetty: 29.8.2013

  1. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät, 013 Asiantuntijatehtävät, ..., Tuntematon (950)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 6. Seurakuntien henkilöstön kuukausipalkat sukupuolen mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9514 Päivitetty: 29.8.2013

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): Yhteensä, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, 0925 diakoniatyöntekijä, ..., 9275 ylivahtimestari (54)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 7. Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 72264 Päivitetty: 30.7.2013

  1. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä, 1C Johtotason tehtävät, 2C Erityisasiantuntijat, 3C Asiantuntijat, ..., 9999 Tuntematon (332)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)