1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 72367 Päivitetty: 10.8.2012

  1. Ammattiluokitus: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., Tuntematon (473)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 53079 Päivitetty: 10.8.2012

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., Tuntematon (49)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, -19 v., 20-29 v., 30-39 v., ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 79599 Päivitetty: 10.8.2012

  1. Koulutusluokitus: Koulutus yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (498)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 13118 Päivitetty: 10.1.2013

  1. Koulutusaste: Koulutusaste yhteensä, Perusaste tai tuntematon, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Sukupuoli: Sukupuoli yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäryhmä yhteensä, -20v, 20-24, 25-29, ..., Tuntematon (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 5. Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 138993 Päivitetty: 10.1.2013

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Esimiestehtävät, 013 Suorittavat tehtävät, ..., 0947 Vaativa kodinkonehuoltotyö (843)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 6. Seurakuntien henkilöstön ansio- ja lukumäärätiedot sukupuolen mukaan 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9650 Päivitetty: 10.1.2013

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): Yhteensä, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, 0925 diakoniatyöntekijä, ..., 9275 ylivahtimestari (55)
  2. Sukupuoli: Sukupuoli yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)


 7. Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2011

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 72575 Päivitetty: 10.1.2013

  1. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä, 1C Johtotason tehtävät, 2C Erityisasiantuntijat, 3C Asiantuntijat, ..., 9999 Ammatti tuntematon (332)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin (6)