1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 69951 Päivitetty: 27.9.2011

  1. Ammattiluokitus: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., Tuntematon (469)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen 2001 mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 62975 Päivitetty: 27.9.2011

  1. Ammattiluokitus: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 114 Järjestöjen johtajat, ..., Tuntematon (422)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 59464 Päivitetty: 27.9.2011

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., Ammatti tuntematon (49)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, -19 v., 20-29 v., 30-39 v., ..., 60- v. (7)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 4. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 76905 Päivitetty: 27.9.2011

  1. Koulutusluokitus: SSSS Koulutus yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (493)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)