1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen mukaan vuonna 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 67527 Päivitetty: 23.7.2009

  1. Ammattiluokitus: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 114 Järjestöjen johtajat, ..., X Ammatti tuntematon (395)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan vuonna 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 37022 Päivitetty: 23.7.2009

  1. Ammattiluokka: SS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., X Ammatti tuntematon (36)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, -19 v., 20-24 v., 25-29 v., ..., 65- v. (12)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, Säännöllisen työajan ansion 9. desiili (5)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 68363 Päivitetty: 23.7.2009

  1. Koulutusluokitus: SSSS Koulutus yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (416)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, % (6)