1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen mukaan vuonna 2007

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 54439 Päivitetty: 17.10.2008

  1. Ammattiluokitus: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 114 Järjestöjen johtajat, ..., Tuntematon (421)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, Säännöllisen työajan ansion 9.desiili (5)


 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen mukaan vuonna 2007

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 37910 Päivitetty: 23.7.2009

  1. Ammattiluokka: SS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., Tuntematon (37)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, -19 v., 20-24 v., 25-29 v., ..., 65- v. (12)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, Säännöllisen työajan ansion 9. desiili (5)


 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2007

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 67655 Päivitetty: 23.9.2008

  1. Koulutusluokitus: SSSS Koulutukset yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (502)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, Säännöllisen työajan ansion 9.desiili (5)