1. 114r -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2018, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 117437 Päivitetty: 30.10.2019

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., X Tuntematon (571)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1. desiili (6)


 2. 124q -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2018, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50367 Päivitetty: 26.6.2019

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. 10-vuotisikäryhmä: Yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., X Tuntematon (50)
  5. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 3. 124r -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen (4-numeroinen tutkintokoodi) mukaan vuonna 2018, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 105704 Päivitetty: 12.7.2019

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusluokitus: SSS Yhteensä, 3011 Ylioppilastutkinto, 3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste, 3111 Opettajankoulutus, keskiaste, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (464)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9.desiili / 1. desiili (6)


 4. 124s -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2018, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19037 Päivitetty: 26.6.2019

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Kansallinen koulutusaste: Yhteensä, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, 5 Alin korkea-aste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (8)
  3. 5-vuotisikäryhmä: Yhteensä, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (12)
  4. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)