1. 001 -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 111072 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Ammattiluokitus 2010: S Yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., x x (557)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1 desiili (6)


 2. 002 -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 48135 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Ammattiluokitus 2010: SSSSS Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat, ..., x x (50)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Ikäryhmä: Ikäluokat yhteensä, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Tuntematon (8)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 3. 003 -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 138729 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Koulutusluokitus: S Yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 301 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (648)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 4. 004 -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot koulutusasteen, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14896 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Koulutusaste: S Yhteensä, 2 Ylempi perusaste, 3 Keskiaste, 5 Alin korkea-aste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Yhteensä, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (13)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 5. 005 -- Yksityisen sektorin palvelualojen henkilöstön kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 166144 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ammattinimike (palvelualojen ammattinimikkeistö): 01 Palvelualojen toimihenkilöt, 011 Johtotehtävät, 012 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät, 013 Asiantuntijatehtävät, ..., XXXX Tuntematon, palvelualat (977)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 6. 006 -- Seurakuntien henkilöstön kuukausipalkat sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9899 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Ammattinimike (kirkon ammattinimikkeistö): 00000 Yhteensä, 0735 asiantuntija, 0845 diakoni, 0898 diakonian viranhaltija, ..., 9275 ylivahtimestari (55)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan ansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)


 7. 007 -- Teollisuuden toimihenkilöiden kuukausiansiot sukupuolen mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74770 Päivitetty: 29.6.2017

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ammattinimike (teollisuuden toimihenkilöiden nimikkeistö): C Teollisuuden toimihenkilöt yhteensä, 1C Johtotason tehtävät, 2C Erityisasiantuntijat, 3C Asiantuntijat, ..., 9999 Tuntematon - Okänd (333)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Säännöllisen työajan keskiansio, Säännöllisen työajan ansion 1. desiili, Säännöllisen työajan ansion mediaani, ..., 9. desiili / 1. desiili (6)