1. 11ld -- Työvoimakustannusindeksi (2012=100) toimialoittain, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18902 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2012=100), Työvoimakustannusindeksi (2012=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2012=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2012=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, (4)


 2. 11lg -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7538 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 3. 11li -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, 2007-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6520 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Tiedot: Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta ykstyisellä sektorilla, %, (1)