1. 11le -- Työvoimakustannusindeksi (2012=100) toimialoittain, 2007Q1-2018Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 43312 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2018Q4 (48)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2012=100), Työvoimakustannusindeksi (2012=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2012=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2012=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, (4)


 2. 11lf -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan, 2007Q1-2018Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11507 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2018Q4 (48)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 3. 11lh -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, 2007Q1-2018Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10092 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2018Q4 (48)
  2. Tiedot: Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta ykstyisellä sektorilla, %, (1)