1. 123m -- Työvoimakustannusindeksi (2016=100) toimialoittain, 2007Q1-2020Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 80574 Päivitetty: 9.12.2020

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q3 (55)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), Työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, ..., Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin (2016=100) ilman kertaeriä vuosimuutos, % (8)


 2. 123n -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan, 2007Q1-2020Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14306 Päivitetty: 9.12.2020

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q3 (55)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100) yksityisellä sektorilla, tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 3. 123q -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, 2007Q1-2020Q3

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11147 Päivitetty: 9.12.2020

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2020Q3 (55)
  2. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, %, (1)