1. 123m -- Työvoimakustannusindeksi (2016=100) toimialoittain, 2007Q1-2019Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 44262 Päivitetty: 6.9.2019

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2019Q2 (50)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), Työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, (4)


 2. 123n -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan, 2007Q1-2019Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13461 Päivitetty: 6.9.2019

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2019Q2 (50)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100) yksityisellä sektorilla, tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 3. 123q -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, 2007Q1-2019Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10673 Päivitetty: 6.9.2019

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2019Q2 (50)
  2. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, %, (1)