1. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2001), työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14854 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 01 Sotilaat, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., Tuntematon (28)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 2. Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa ammattiluokituksen (AML 2001), työnantajasektorin ja kokoaikaisuuden mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 19125 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 01 Sotilaat, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., **EI LÖYDY** (28)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Kokoaikaisuus: Yhteensä, Kokoaikainen, Osa-aikainen, Tuntematon, (4)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/t, Kokonaisansion 1.desiili, e/t, Kokonaisansion mediaani, e/t, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 3. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa koulutusasteen, iän ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14678 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Koulutusaste: Koulutukset yhteensä, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., X (12)
  3. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 4. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010), työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 21959 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 01 Upseerit, 02 Aliupseerit, 03 Sotilasammattihenkilöstö, ..., Tuntematon (44)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 5. Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa ammattiluokituksen (AML 2010), työnantajasektorin ja kokoaikaisuuden mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 28520 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 01 Upseerit, 02 Aliupseerit, 03 Sotilasammattihenkilöstö, ..., Tuntematon (44)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Kokoaikaisuus: Yhteensä, Kokoaikainen, Osa-aikainen, Tuntematon, (4)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/t, Kokonaisansion 1.desiili, e/t, Kokonaisansion mediaani, e/t, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 6. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 40397 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, 013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen, 014 Kotieläintalous, ..., X Toimiala tuntematon (254)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 7. Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 42995 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä, 011 Yksivuotisten kasvien viljely, 012 Monivuotisten kasvien viljely, 013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen, ..., X Toimiala tuntematon (256)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 8. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot maakunnan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11502 Päivitetty: 5.4.2012

  1. Maakunta: SS Maakunnat yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., **EI LÖYDY** (22)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)