1. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen, työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2007, euroa.

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14632 Päivitetty: 25.11.2008

  1. Ammattiluokka: SSSSS Ammatit yhteensä, 01 Sotilaat, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., Tuntematon (29)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 2. Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa ammattiluokituksen, työnantajasektorin ja kokoaikaisuuden mukaan vuonna 2007

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 18815 Päivitetty: 25.11.2008

  1. Ammattiluokka: SSSSS Ammatit yhteensä, 01 Sotilaat, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., Tuntematon (29)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Kokoaikaisuus: Yhteensä, Kokoaikainen, Osa-aikainen, Tuntematon, (4)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/t, Kokonaisansion 1.desiili, e/t, Kokonaisansion mediaani, e/t, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 3. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa iän, työnantajasektorin ja koulutusasteen mukaan vuonna 2007, euroa.

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 13407 Päivitetty: 25.11.2008

  1. Koulutusaste: Yhteensä, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Tutkijakoulutusaste (7)
  2. Ikäryhmä: Ikäryhmät yhteensä, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Tuntematon (12)
  3. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 4. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot maakunnan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2007

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 11274 Päivitetty: 24.4.2009

  1. Maakunta: SS Maakunnat yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., 21 Ahvenanmaa (21)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 5. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot toimialan (TOL 2002) mukaan vuonna 2007

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 34060 Päivitetty: 24.4.2009

  1. Toimiala (TOL 2002): SSSSS Toimialat yhteensä, 011 Kasvinviljely, puutarhatalous, 012 Kotieläintalous, 013 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous, ..., 980 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot (208)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1.desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)