1. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa ammattiryhmän, työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2005, euroa.

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 14650 Päivitetty: 15.6.2007

  1. Ammattiryhmä: SSSSS Ammatit yhteensä, 01 Sotilaat, 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat, ..., Tuntematon (29)
  2. Työnantajasektori: Sektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Valtio, Kuntasektori, (4)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, Kokonaisansion 1.desiili, Kokonaisansion mediaani, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 2. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 2005, euroa.

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 32930 Päivitetty: 15.6.2007

  1. Toimiala: SSSSS Toimialat yhteensä, 011 Kasvinviljely, puutarhatalous, 012 Kotieläintalous, 013 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous, ..., X Toimiala tuntematon (204)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, Kokonaisansion 1.desiili, Kokonaisansion mediaani, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)


 3. Palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot tunnissa maakunnan ja kokoaikaisuuden mukaan vuonna 2005, euroa.

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5791 Päivitetty: 27.6.2007

  1. Maakunta: SS Maakunnat yhteensä, 01 Uusimaa, 02 Varsinais-Suomi, 04 Satakunta, ..., Tuntematon (22)
  2. Kokoaikaisuus: Yhteensä, Kokoaikainen, Osa-aikainen, Tuntematon, (4)
  3. Tiedot: Lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, Kokonaisansion 1.desiili, Kokonaisansion mediaani, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (6)