1. 001 -- Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 313303 Päivitetty: 4.5.2017

  1. Ammattinimike: Ammatit yhteensä, Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja, Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja, ..., Äänenjohtaja (1275)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 2. 002 -- Kuntasektorin kuukausipalkat Ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 133631 Päivitetty: 4.5.2017

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., 9629 Muut muualla luokittelemattomat työntekijät (439)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 3. 003 -- Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusluokituksen mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 109743 Päivitetty: 4.5.2017

  1. Koulutus: Yhteensä, 0 Yleissivistävä koulutus, 30 Keskiaste, 3011 Ylioppilastutkinto, ..., 9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon (403)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 4. 004 -- Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69560 Päivitetty: 4.5.2017

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 016 Maataloutta palveleva toiminta, ..., 960 Muut henkilökohtaiset palvelut (218)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 5. 005 -- Kuntasektorin tuntipalkat ammateittain vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13066 Päivitetty: 4.5.2017

  1. Ammattinimike: Ammatit yhteensä, Ammattimies, Apumies, Aputyöntekijä, ..., Ympäristötyöntekijä (116)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansio, e/t, Kokonaistuntiansio, e/t, (3)


 6. 006 -- Kuntasektorin tuntipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17131 Päivitetty: 4.5.2017

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 021 Metsänhoito, ..., 932 Huvi- ja virkistystoiminta (108)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansio, e/t, Kokonaistuntiansio, e/t, (3)