1. 11ai -- Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain (Kevan nimikkeistö), 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 313569 Päivitetty: 2.5.2019

  1. Ammattinimike: Yhteensä, Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja, Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja, ..., Sosionomi (1313)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 2. 11aj -- Kuntasektorin kuukausipalkat Ammattiluokituksen 2010 mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 209276 Päivitetty: 2.5.2019

  1. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., 9629 Muut muualla luokittelemattomat työntekijät (427)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 3. 11am -- Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusluokituksen mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 251955 Päivitetty: 2.5.2019

  1. Koulutusaste: Yhteensä, Ylempi perusaste, Toinen aste, Erikoisammattikoulutusaste, ..., Tutkijakoulutusaste (8)
  2. Koulutusala: SSS Yhteensä, 0011 Yleissivistävä koulutus, 0110 Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat, 0111 Kasvatustieteet, ..., X Tuntematon (101)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2018, (1)
  5. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 4. 11ap -- Kuntasektorin tuntipalkat ammateittain (kuntasektorin ammattinimikkeistö), 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12292 Päivitetty: 2.5.2019

  1. Ammattinimike: Yhteensä, Ammattimies, Apumies, Aputyöntekijä, ..., Yhdyskuntarakentaja (98)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Tuntipalkkaisia yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t, Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t, (3)


 5. 11aq -- Kuntasektorin tuntipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32685 Päivitetty: 2.5.2019

  1. Toimialaluokitus 2008: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 021 Metsänhoito, ..., 93190 Muu urheilutoiminta (102)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Tuntipalkkaisia yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansion keskiarvo, e/t, Kokonaistuntiansion keskiarvo, e/t, (3)


 6. 11aq -- Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 130485 Päivitetty: 2.5.2019

  1. Toimialaluokitus 2008: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 016 Maataloutta palveleva toiminta, ..., 93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta (222)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Kuukausipalkkaiset yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)