1. 001 -- Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain vuonna 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 319409 Päivitetty: 3.5.2018

  1. Ammattinimike: Ammatit yhteensä, Aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaaja, Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, Aikuiskoulutuskeskuksenopettaja, ..., Äänimestari (1301)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 2. 002 -- Kuntasektorin kuukausipalkat Ammattiluokituksen 2010 mukaan vuonna 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 131330 Päivitetty: 3.5.2018

  1. Ammattiluokka: Ammatit yhteensä, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., 9629 Muut muualla luokittelemattomat työntekijät (431)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 3. 003 -- Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusluokituksen mukaan vuonna 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 165616 Päivitetty: 3.5.2018

  1. Koulutusaste: Yhteensä, 2 Ylempi perusaste, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
  2. Koulutusala: Yhteensä, 0011 Yleissivistävä koulutus, 0110 Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat, 0111 Kasvatustieteet, ..., 9999 Muut tai tuntemattomat koulutusalat (101)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 4. 004 -- Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 71735 Päivitetty: 3.5.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 016 Maataloutta palveleva toiminta, ..., 96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut (226)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Kokoaikaisten lukumäärä, Osa-aikaisten lukumäärä, Peruspalkan keskiarvo, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin, % (14)


 5. 005 -- Kuntasektorin tuntipalkat ammateittain vuonna 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12124 Päivitetty: 3.5.2018

  1. Ammattinimike: Ammatit yhteensä, Ammattimies, Apumies, Aputyöntekijä, ..., Yhdyskuntarakentaja (108)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansio, e/t, Kokonaistuntiansio, e/t, (3)


 6. 006 -- Kuntasektorin tuntipalkat toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16573 Päivitetty: 3.5.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 021 Metsänhoito, ..., 93190 Muu urheilutoiminta (104)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Lukumäärä yhteensä, Säännöllisen työajan tuntiansio, e/t, Kokonaistuntiansio, e/t, (3)