1. Rangaistukset rikoksittain, 2009-2015 (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 274781529 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Rovaniemen hovioikeus 1. oikeusasteena (40)
  2. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Öljyä kuljettavan aluksen vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyönti (674/1994) (1083)
  3. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  4. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  5. Tiedot: .Oikeudessa tuomitut (lkm), ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta), ...Määräaikaiseen ehdottomaan vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä (lkm tai kuukautta), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (45)


 2. Rangaistukset rikoksittain, 2005-2009 (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 166370486 Päivitetty: 29.2.2012

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Rovaniemen hovioikeus 1. oikeusasteena (76)
  2. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., C RIKOSNIMIKE ON TUNTEMATON (LAUSUNNON ANTAMINEN SYYTTEESTÄ RAUENNUT, KOSKA SIITÄ ON LUOVUTTU) (1143)
  3. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  4. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (5)
  5. Tiedot: .Oikeudessa tuomitut (lkm), ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta), ...Määräaikaiseen ehdottomaan vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä (lkm tai kuukautta), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (37)


 3. Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan, 2011-2015 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistusmääräykset ja rikesakot)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 276827198 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Sukupuoli tuntematon, (4)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Ikä tuntematon (12)
  3. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Öljyä kuljettavan aluksen vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyönti (674/1994) (1083)
  4. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  5. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  6. Tiedot: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräyssakot ja rikesakot yhteensä (lkm), .Oikeudessa tuomitut (lkm), ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (53)


 4. Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan, 2005-2010 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistusmääräykset ja rikesakot)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 206103306 Päivitetty: 30.11.2011

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., 80 - (11)
  3. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., C RIKOSNIMIKE ON TUNTEMATON (LAUSUNNON ANTAMINEN SYYTTEESTÄ RAUENNUT, KOSKA SIITÄ ON LUOVUTTU) (1153)
  4. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  5. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2010 (6)
  6. Tiedot: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräyssakot ja rikesakot yhteensä (lkm), .Oikeudessa tuomitut (lkm), ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (45)


 5. Rangaistukset kansalaisuuden, asuinpaikan ja rikoksen mukaan, 2005-2015 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistus-määräykset ja rikesakot)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 18924580 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Kansalaisuus: KANSALAISUUDET YHTEENSÄ, Suomi, Ulkomaat yhteensä, EUROOPPA, ..., Ulkomaa tuntematon (26)
  2. Asuinpaikka: Asuinpaikat yhteensä, On vakinainen asuipaikka Suomessa, Ei vakinaista asuipaikkaa Suomessa, (3)
  3. Rikos: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (54)
  4. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  5. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2015 (11)
  6. Rangaistuslaji: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräykset ja rikesakot yhteensä, .Oikeudessa tuomitut (lkm), .Ehdoton vankeus, valvontarangaistus ja yhdyskuntapalvelu yhteensä (lkm tai kk), ..Ehdoton vankeus (lkm tai kk), ..., Rauenneita syytteitä yhteensä (lkm) (21)


 6. Liiketoimintakieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan 2009-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 85228404 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:7§1 Rekisterimerkintärikos, 16:11§ Liiketoimintakiellon rikkominen, 16:17§ Vangin varustautuminen aseella, ..., Ei rikosta (34)
  5. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  6. Liiketoimintakielto: Liiketoimintakieltoja yhteensä, Kesto >= 3,0 < 3,5 (vuotta), Kesto >= 3,5 < 4,0 (vuotta), Kesto >= 4,0 < 4,5 (vuotta), ..., Tuntematon (10)
  7. Tunnusluku: Liiketoimintakieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 7. Liiketoimintakieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan 1995-2009

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 270727760 Päivitetty: 16.12.2010

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., 80- (11)
  3. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 15:8§ Törkeä todistusaineiston vääristeleminen, 15:9§ Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, 16:7§1 Rekisterimerkintärikos, ..., Ei rikosta (Laki liiketoimintakiellosta 3§1/1) (35)
  4. Liiketoimintakielto: Liiketoimintakieltoja yhteensä, Kesto >= 3,0 < 3,5 (vuotta), Kesto >= 3,5 < 4,0 (vuotta), Kesto >= 4,0 < 4,5 (vuotta), ..., Kesto >= 6,5 <= 7 (vuotta) (9)
  5. Alue: ALUEET YHTEENSÄ, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Rovaniemen hovioikeus 1.oikeusasteena (79)
  6. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2009 (15)
  7. Tunnusluku: Liiketoimintakieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 8. Eläintenpitokieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan 2009-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 55165641 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., Tuntematon (12)
  4. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:1§ Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 17:14a§ Törkeä eläinsuojelurikos, ..., Eläintautirikkomus (441/2013) (20)
  5. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  6. Eläintenpitokiellon kesto: Eläintenpitokiellot yhteensä, Määräaikaiset eläintenpitokiellot yhteensä, Kesto < 1,0 (vuotta), Kesto >= 1,0 < 2,0 (vuotta), ..., Tuntematon (11)
  7. Tunnusluku: Eläintenpitokieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 9. Eläintenpitokieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan 1992-2009

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 241376024 Päivitetty: 16.12.2010

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., 80- (11)
  3. Tuomion päärikos: Rikokset yhteensä, 16:1§1-2 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, 16:9a§ Lähestymiskiellon rikkominen, 17:4§ Väkivaltaisen mellakan johtaminen, ..., 23§ Eläintautilain säännösten rikkominen (24)
  4. Eläintenpitokiellon kesto: Eläintenpitokiellot yhteensä, Määräaikaiset eläintenpitokiellot yhteensä, Kesto 0:00:01 - 0:11:29 (vv:kk:pv), Kesto 1:00:00 - 1:11:29 (vv:kk:pv), ..., Pysyvä kielto (10)
  5. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (77)
  6. Vuosi: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2009 (18)
  7. Tunnusluku: Eläintenpitokieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 10. Metsästyskieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, rangaistuksen ja alueen mukaan 2009-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 17566686 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 21:13§ Vaaran aiheuttaminen, 23:4§ Törkeä rattijuopumus, ..., 48a:1a§ Törkeä metsästysrikos (7)
  5. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2015 (7)
  6. Metsästyskiellon kesto: Metsästyskiellot yhteensä, Kesto < 1,5 (vuotta), Kesto >= 1,5 < 2,0 (vuotta), Kesto >= 2,0 < 2,5 (vuotta), ..., Tuntematon (10)
  7. Tunnusluku: Metsästyskieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 11. Metsästyskieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, rangaistuksen ja alueen mukaan 1992-2009

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 73327302 Päivitetty: 16.12.2010

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., 80- (11)
  3. Rangaistus: Rangaistukset yhteensä, Ehdoton määräaikainen vankeus, Yhdyskuntapalvelu, Ehdollinen vankeus, ..., Tuomitsematta jättäminen (6)
  4. Metsästyskiellon kesto: Metsästyskiellot yhteensä, Kesto 0:00:01 - 1:05:29 (vv:kk:pv), Kesto 1:06:00 - 1:11:29 (vv:kk:pv), Kesto 2:00:00 - 2:05:29 (vv:kk:pv), ..., Kesto 4:06:00 - 5:00:00 (vv:kk:pv) (9)
  5. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan tuomiokunta (lakkautettu 1.12.1993) (104)
  6. Vuosi: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2009 (18)
  7. Tunnusluku: Metsästyskieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 12. Rikesakkoon määrätyt tai tuomitut sukupuolen , iän ja rikkomuksen laadun mukaan 2013-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2916345 Päivitetty: 1.9.2016

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, (3)
  2. Rikkomuksen laatu: Yhteensä, Ajonopeus, ...Nopeusrajoitus -liikennemerkin noudattamatta jättäminen TLA 3 § 2, ...Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattamatta jättäminen AAKT 3 § 1, ..., Tuntematon (165)
  3. Ikä: Yhteensä, Keski-ikä, 15, 16, ..., tuntematon (13)
  4. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
  5. Rikesakon suuruus: Yhteensä, 10 euroa, 20 euroa, 25 euroa, ..., 200 euroa (19)
  6. Tiedot: Rikesakkoja yhteensä, Ajoneuvoa pysäyttämättä, (2)


 13. Rangaistumääräykset ja sakkotuomiot ensimmäisessä oikeusasteessa päiväsakon luku- ja rahamäärän, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2014-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 7610791 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Sukupuoli tuntematon, (4)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Ikä tuntematon (12)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (52)
  4. Päiväsakko: Sakkoon tuomitut yhteensä, Päiväsakkojen lukumäärä keskimäärin, Päiväsakkojen lukumäärän mediaani, Suurin päiväsakkojen lukumäärä, ..., Sakon kokonaisrahamäärä 3000- euroa (56)
  5. Vuosi: 2014, 2015, (2)
  6. Tiedot: Sakot yhteensä, .Tuomioistuimessa sakkoon tuomitut, ..Rangaistuksessa vain yksi rikos (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), ..Yhteinen sakkorangaistus (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), ..., ..Yhteinen sakkorangaistus (rangaistumääräys) (7)


 14. Ensimmäinen oikeusaste: vankeustuomiot kokonaisrangaistuksen pituuden, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2014-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3958662 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Sukupuoli tuntematon, (4)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., 80 - (11)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (50)
  4. Vankeusaika: Vankeuteen tuomitut yhteensä, Keskimääräinen vankeusaika (kk), Mediaani vankeusaika (kk), Vankeus < 30 päivää, ..., Vankeusaika tuntematon (32)
  5. Vuosi: 2014, 2015, (2)
  6. Tiedot: Uusi vankeusrangaistus yhteensä, .Ehdoton vankeus, valvontarangaistus ja yhdyskuntapalvelu yhteensä, ..Ehdoton vankeus, ..Valvontarangaistus, ..., Aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus (7)


 15. Uusintarikollisuus sukupuolen, iän, rikosryhmän ja seuraamuksen mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1930788 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Päärikostyyppi: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  3. Seuraamuksen laatu: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Yhdyskuntapalvelu (7)
  4. Ikäluokka: Ikäluokitus yhteensä, 15 vuotta, 16 vuotta, 17 vuotta, ..., 65 - vuotta (11)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Mies, Nainen, Sukupuoli tuntematon, (4)
  6. Uusiminen: Tuomitut yhteensä, Uusija, Ei uusija, Uusimisprosentti, (4)


 16. Uusijat rikosryhmän, rikoksen samankaltaisuuden ja seuraamuksen mukaan

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 203942 Päivitetty: 30.9.2016

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)
  2. Päärikostyyppi: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  3. Rikoksen samankaltaisuus edelliseen tuomion päärikokseen verrattuna: Samankaltaisuus yhteensä, Samankaltainen rikos, Ei samankaltainen rikos, (3)
  4. Seuraamuksen laatu: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Yhdyskuntapalvelu (7)
  5. Tiedot: Uusijat, Tuomiokerrat edeltävän 10 vuoden aikana keskimäärin, Uusijoilla tuomiosta seuraavaan rikokseen kulunut aika keskimäärin, kk, Rikosten lukumäärä, (4)