1. 001 -- Rangaistukset rikoksittain, 2009-2018 (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena)

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 410498710 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Rovaniemen hovioikeus 1. oikeusasteena (40)
  2. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1108)
  3. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  4. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  5. Tiedot: .Oikeudessa tuomitut (lkm), ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta), ...Määräaikaiseen ehdottomaan vankeuteen, yhdistelmärangaistukseen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä (lkm tai kuukautta), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (46)


 2. 002 -- Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan, 2011-2018 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistusmääräykset ja rikesakot)

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 521219631 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Sukupuoli tuntematon, (4)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Ikä tuntematon (12)
  3. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1108)
  4. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  5. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  6. Tiedot: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräyssakot ja rikesakot yhteensä (lkm), .Oikeudessa tuomitut (lkm), ..Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm tai kuukautta), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (61)


 3. 003 -- Rangaistukset kansalaisuuden, asuinpaikan ja rikoksen mukaan, 2005-2018 (käräjäoikeudet, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistusmääräykset ja rikesakot)

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 28784420 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Kansalaisuus: KANSALAISUUDET YHTEENSÄ, Suomi, Ulkomaat yhteensä, EUROOPPA, ..., Ulkomaa tuntematon (26)
  2. Asuinpaikka: Asuinpaikat yhteensä, On vakinainen asuipaikka Suomessa, Ei vakinaista asuipaikkaa Suomessa, (3)
  3. Rikos: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (54)
  4. Tunnusluku: Rangaistusten (tapausten) lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  5. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  6. Rangaistuslaji: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräykset ja rikesakot yhteensä, .Oikeudessa tuomitut (lkm), .Ehdoton vankeus, yhdistelmärangaistus, valvontarangaistus ja yhdyskuntapalvelu yhteensä (lkm tai kk), ..Yhdistelmärangaistus (lkm tai kk), ..., Rauenneita syytteitä yhteensä (lkm) (25)


 4. 004 -- Liiketoimintakieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan, 2009-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 143289091 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:7§1 Rekisterimerkintärikos, 16:11§ Liiketoimintakiellon rikkominen, 16:14§ Törkeä lahjuksen antaminen, ..., Ei rikosta (40)
  5. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  6. Liiketoimintakielto: Liiketoimintakieltoja yhteensä, Kesto >= 3,0 < 3,5 (vuotta), Kesto >= 3,5 < 4,0 (vuotta), Kesto >= 4,0 < 4,5 (vuotta), ..., Tuntematon (10)
  7. Tunnusluku: Liiketoimintakieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 5. 005 -- Eläintenpitokieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan, 2009-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 86695319 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., Tuntematon (12)
  4. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:1§ Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 17:14a§ Törkeä eläinsuojelurikos, ..., Eläintautirikkomus (441/2013) (22)
  5. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  6. Eläintenpitokiellon kesto: Eläintenpitokiellot yhteensä, Määräaikaiset eläintenpitokiellot yhteensä, Kesto < 1,0 (vuotta), Kesto >= 1,0 < 2,0 (vuotta), ..., Tuntematon (11)
  7. Tunnusluku: Eläintenpitokieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 6. 006 -- Metsästyskieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, rangaistuksen ja alueen mukaan, 2009-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 28689117 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Alue: Alueet yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, Kouvolan hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15-17, 18-20, 21-24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikos: KAIKKI RIKOKSET, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 21:11§ Törkeä vammantuottamus, 21:13§ Vaaran aiheuttaminen, ..., 48a:1a§ Törkeä metsästysrikos (8)
  5. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  6. Metsästyskiellon kesto: Metsästyskiellot yhteensä, Kesto < 1,5 (vuotta), Kesto >= 1,5 < 2,0 (vuotta), Kesto >= 2,0 < 2,5 (vuotta), ..., Tuntematon (10)
  7. Tunnusluku: Metsästyskieltoon määrättyjen lukumäärä, Kiellon kesto keskimäärin, vuotta, Kiellon keston mediaani, vuotta, Kiellon keston yläkvartiili, vuotta, Kiellon keston alakvartiili, vuotta (5)


 7. 007 -- Rikesakkoon määrätyt tai tuomitut sukupuolen ja iän mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 54392 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Sukupuoli: Molemmat sukupuolet, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikä: Yhteensä, Keski-ikä, 15, 16, ..., tuntematon (13)
  4. Rikesakon suuruus: Yhteensä, 0 euroa, 10 euroa, 20 euroa, ..., 240 euroa (28)
  5. Tiedot: Rikesakkoja yhteensä, Ajoneuvoa pysäyttämättä, (2)


 8. 008 -- Rangaistusmääräykset ja sakkotuomiot ensimmäisessä oikeusasteessa päiväsakon luku- ja rahamäärän, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2014-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 35877934 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Sukupuoli tuntematon, (4)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Ikä tuntematon (12)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (52)
  4. Päiväsakko: Sakkoon tuomitut yhteensä, Vapaudenmenetys katsottu sakon täydeksi suoritukseksi, Päiväsakkojen lukumäärä keskimäärin, Päiväsakkojen lukumäärän mediaani, ..., Sakon kokonaisrahamäärä 3000- euroa (57)
  5. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  6. Tiedot: Sakot yhteensä, .Tuomioistuimessa sakkoon tuomitut, ..Rangaistuksessa vain yksi rikos (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), ..Yhteinen sakkorangaistus (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), ..., ..Yhteinen sakkorangaistus (sakkomääräys) (13)


 9. 009 -- Ensimmäinen oikeusaste: vankeustuomiot kokonaisrangaistuksen pituuden, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2014-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12379642 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, Sukupuoli tuntematon, (4)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Ikä tuntematon (12)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (51)
  4. Vankeusaika: Vankeuteen tuomitut yhteensä, Keskimääräinen vankeusaika (kk), Mediaani vankeusaika (kk), Vankeus < 30 päivää, ..., Vankeusaika tuntematon (32)
  5. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  6. Tiedot: Uusi vankeusrangaistus yhteensä, .Ehdoton vankeus, yhdistelmärangaistus, valvontarangaistus ja yhdyskuntapalvelu yhteensä, ..Yhdistelmärangaistus, ..Ehdoton vankeus, ..., Aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus (8)


 10. 010 -- Uusintarikollisuus sukupuolen, iän, rikosryhmän ja seuraamuksen mukaan, 1990-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2149489 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Päärikostyyppi: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  3. Seuraamuksen laatu: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Yhdyskuntapalvelu (7)
  4. Ikäluokka: Ikäluokitus yhteensä, 15 vuotta, 16 vuotta, 17 vuotta, ..., 65 - vuotta (11)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Mies, Nainen, Sukupuoli tuntematon, (4)
  6. Uusiminen: Tuomitut yhteensä, Uusija, Ei uusija, Uusimisprosentti, (4)


 11. 011 -- Uusijat rikosryhmän, rikoksen samankaltaisuuden ja seuraamuksen mukaan, 1990-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 226747 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Päärikostyyppi: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  3. Rikoksen samankaltaisuus edelliseen tuomion päärikokseen verrattuna: Samankaltaisuus yhteensä, Samankaltainen rikos, Ei samankaltainen rikos, (3)
  4. Seuraamuksen laatu: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Yhdyskuntapalvelu (7)
  5. Tiedot: Uusijat, Tuomiokerrat edeltävän 10 vuoden aikana keskimäärin, Uusijoilla tuomiosta seuraavaan rikokseen kulunut aika keskimäärin, kk, Rikosten lukumäärä, (4)