1. 117t -- Rikokset kuukausittain, 2009M01-2019M09*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 99008635 Päivitetty: 17.10.2019

  1. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, A Omaisuusrikokset, Varkaus 28:1, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (201)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (314)
  3. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2019M09* (129)
  4. Rikosilmoituksest ja sakot: Yhteensä, Rikosilmoitukset, Annettu sakko, Rangaistusvaatimus, Rikesakko (5)
  5. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, (1)


 2. 11cd -- Rikokset neljänneksittäin, 2009Q1-2019Q3*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 703955 Päivitetty: 17.10.2019

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2019Q3* (43)
  2. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, A Omaisuusrikokset, Varkaus 28:1, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (201)
  3. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, (1)


 3. 11ce -- Rikokset ja niiden selvittäminen, 1980-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 67335178 Päivitetty: 16.5.2019

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (314)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, A Omaisuusrikokset, Varkaus 28:1, ..., Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan (188)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, Selvitetyt rikokset yhteensä, Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, Selvitetyt aikaisempina vuosina viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, ..., Todettu ettei rikosta tapahtunut tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (13)


 4. 11cg -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosnimikkeittäin, 2010-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1974574 Päivitetty: 6.9.2019

  1. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  2. Rikos: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, RIKOSLAKI (39/1889), 11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Joukkotuhonta 11:1§1/1-5, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1141)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, Selvitetyt rikokset yhteensä, Syyttäjälle ilmoitetut rikokset yhteensä, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, (4)


 5. 11cw -- Eräitä viranomaisten tehtäviä kunnittain, 1980-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 424756 Päivitetty: 16.5.2019

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (314)
  3. Rikos: P Viranomaisten tehtävät, Itsemurhan tutkinta, Hukkuneet henkilöt, Muu kuolemansyytutkimus, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (13)
  4. Tiedot: Tehtävien lukumäärä, (1)


 6. 11yy -- Kunnallinen pysäköinninvalvonta, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47608 Päivitetty: 16.5.2019

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Kunta: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Varkaus (42)
  3. Tiedot: 01 Pysäköintivirhemaksut yhteensä, 011 Poliisin antamat pysäköintivirhemaksut, 02 Tieliikennelain perusteella annetut pysäköintivirhemaksut, 021 Tieliikennelain perusteella poliisin antamat pysäköintivirhemaksut, ..., Pysäköintivirhemaksuista saadut tulot (euroa) (18)