1. Rikokset kuukausittain 2009-2017 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 102684622 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  2. Rikosnimike: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A OMAISUUSRIKOKSET, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (147)
  3. Tiedot: Kaikki rikokset, Rikosilmoitukset, Annettu sakko, Rangaistusvaatimukset, Rikesakot (5)
  4. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  5. Aika: Kuukaudet yhteensä, Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, ..., Joulukuu (13)


 2. Rikokset ja niiden selvittäminen 1980-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 172011303 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2016 (37)
  2. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., ...muu kuin moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehty rikkomus (190)
  4. Tiedot: Poliisin tietoon tulleet rikokset, Selvitetyt rikokset yhteensä, Selvitetyt tilastovuonna poliisin tietoon tulleista rikoksista, Selvitetyt aikaisempina vuosina poliisin tietoon tulleista rikoksista, ..., Syylliseksi epäillyt Saksan kansalaiset (37)


 3. Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen 2010-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1308184 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Rikos: KAIKKI RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, RIKOSLAKI (39/1889), 11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Joukkotuhonta 11:1§1/1-5, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1122)
  2. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, Selvitetyt rikokset, Syyttäjälle ilmoitetut rikokset, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, (4)
  3. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 4. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta, rikoksena ilmoitettu 2009-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1408203 Päivitetty: 31.5.2017

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  2. Rikos: VÄKIVALTARIKOKSET YHTEENSÄ, Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3, Pahoinpitely 21:5, Törkeä pahoinpitely 21:6, ..., Pakottaminen 25:8 (13)
  3. Uhrin sukupuoli: Uhrin sukupuoli yhteensä, Uhri mies, Uhri nainen, (3)
  4. Uhrin ja epäillyn suhde: Yhteensä, Epäilty uhrin vanhempi, ...Epäilty uhrin biologinen tai otto isä, ...Epäilty uhrin biologinen tai otto äiti, ..., Muu samassa taloudessa asuva (13)
  5. Uhrin ikä: Uhrin ikä yhteensä, 0-14, 15-17, 18-20, ..., 65-.. (10)
  6. Asumismuoto: Asuntokunnat yhteensä, Sama asuntokunta, Eri asuntokunta, (3)
  7. Epäillyn sukupuoli: Epäilyt yhteensä, Epäilty mies, Epäilty nainen, (3)


 5. Eräiden rikosten uhrit iän mukaan maakunnittain 2009-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1718387 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Rikos: RAISKAUSRIKOKSET YHTEENSÄ, Raiskaus, Raiskauksen yritys, Törkeä raiskaus, ..., Pakottaminen (50)
  2. Uhrin ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (18)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  5. Maakunta: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Tuntematon (21)


 6. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt iän mukaan kunnittain 2006-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 61725144 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., 75 - (16)
  4. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  5. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (100)


 7. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt pääasiallisen toiminnan ja iän mukaan vuosina 2011-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 662870 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Pääasiallinen toiminta: Pääasiallinen toiminta yhteensä, Työllinen, Työtön, Koululainen, opiskelija, ..., Ei väestötietoja (7)


 8. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt koulutuksen ja iän mukaan vuosina 2011-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 768810 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Koulutusaste: Koulutus yhteensä, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Ei väestötietoja (8)


 9. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyn sosioekonomisen aseman ja iän mukaan vuosina 2011-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 923614 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Sosioekonominen asema: Sosioekonominen asema yhteensä, Yrittäjät, Ylemmät toimihenkilöt, Alemmat toimihenkilöt, ..., Ei väestötietoja (10)


 10. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt tulojen ja iän mukaan vuosina 2011-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 7841534 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Valtionveronalaiset tulot: Valtionveronalaiset tulot yhteensä, - 2 499 euroa, 2 500 - 4 999 euroa, 5 000 - 9 999 euroa, ..., Ei väestötietoja (9)
  6. Käytettävissä olevat tulot: Käytettävissä olevat tulot yhteensä, - 2 499 euroa, 2 500 - 4 999 euroa, 5 000 - 9 999 euroa, ..., Ei väestötietoja (9)


 11. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt iän ja vuoden törkeimmän rikoksen mukaan kunnittain 2006-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 62445747 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2016 (11)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., 75 - (16)
  4. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  5. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (100)


 12. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden, iän ja asuinpaikan mukaan 2009-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 266391840 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  2. Maakunta: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (100)
  4. Asuinpaikka: Asuinpaikat yhteensä, On vakinainen asuinpaikka Suomessa, Ei vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, (3)
  5. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, -14, 15-17, 18-20, ..., 70- (12)
  6. Kansalaisuus: KANSALAISUUDET YHTEENSÄ, Suomi, Ulkomaat yhteensä, EUROOPPA, ..., Ulkomaa tuntematon (212)


 13. Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän ja iän mukaan vuosina 2009-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 854176 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Syntyperä: Syntyperä yhteensä, Suomalaistaustainen yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., Syntyperä tuntematon (9)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 14. Eräitä poliisin tehtäviä kunnittain 1980-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 495706 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2016 (37)
  2. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  3. Tehtävät: Itsemurhan tutkinta, Hukkuneet henkilöt, Muu kuolemansyytutkimus, Kadonneet henkilöt, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (12)


 15. Kunnallinen pysäköinninvalvonta 2013-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 20887 Päivitetty: 23.3.2017

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Kunta: Koko maa, Espoo, Helsinki, Vantaa, ..., Pirkkala (42)
  3. Tiedot: Pysäköintivirhemaksut yhteensä, ...Niistä poliisin antamat, Tieliikennelain perusteella, ...Tieliikennelain perusteella poliisin antamat, ..., Pysäköintivirhemaksuista saadut tulot (euroa) (18)


 16. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan 2013-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 178379290 Päivitetty: 31.5.2017

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (107)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1035 Asianosaisen tai tämän laillisen edustajan nouto riita-asiassa oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 12:19), KI1036 Todistajan nouto oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 17:36), ..., VPO880 Vangittuna oleva henkilö esitetään/määrätään vapautettavaksi, vangitsemisvaatimuksen peruminen (245)
  5. Kohdehenkilön sukupuoli: Yhteensä, Mies, Nainen, Tuntematon, (4)
  6. Kohdehenkilön ikä: Ikäluokat yhteensä, -14, 15-17, 18-20, ..., ei tietoa (13)


 17. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan 2009-2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 110843719 Päivitetty: 4.7.2014

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (5)
  2. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 21:6a (95)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1030 Virka-apu tullille säilössäpito, KI1031 Virka-apu krp:lle säilössäpito, ..., KI2120 Rikoks. sääd. yli vuosi vang. ja ... (137)
  5. Pakkokeinot sukupuolen mukaan: Yhteensä, Mies, Nainen, Tuntematon, (4)
  6. Kohdehenkilön ikä: Ikäluokat yhteensä, -14, 15-17, 18-20, ..., ei tietoa (13)


 18. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan 2007-2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 295496338 Päivitetty: 14.10.2009

  1. Vuosi: 2007, 2008, (2)
  2. Poliisipiiri: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Alavus, Espoo, ..., Rajavartiolaitos (95)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (99)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1030 Virka-apu tullille säilössäpito, KI1031 Virka-apu krp:lle säilössäpito, ..., TVP320 Vaarallinen esine tai aine (148)
  5. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, (1)
  6. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Mies, Nainen, Tuntematon, (4)
  7. Kohdehenkilön ikä: Ikäluokat yhteensä, -14, 15-17, 18-20, ..., ei tietoa (13)


 19. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan 2004-2006

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 520180261 Päivitetty: 21.4.2009

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, (3)
  2. Poliisipiiri: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Alavus, Espoo, ..., Rajavartiolaitos (95)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (100)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1030 Virka-apu tullille säilössäpito, KI1031 Virka-apu krp:lle säilössäpito, ..., VPO251 Vangitun vapautus ja matkustuskielto (172)
  5. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, (1)
  6. Sukupuoli: Yhteensä, Mies, Nainen, Tuntematon, (4)
  7. Kohdehenkilön ikä: Ikäluokat yhteensä, -14, 15-17, 18-20, ..., ei tietoa (13)


 20. Kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kesto ja pakkokeinon erityisperuste rikoksittain 2013-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 116224520 Päivitetty: 31.5.2017

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  2. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (107)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1035 Asianosaisen tai tämän laillisen edustajan nouto riita-asiassa oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 12:19), KI1036 Todistajan nouto oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 17:36), ..., MKPSSS MATKUSTUSKIELTO (113)
  5. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, Kiinnioton kesto 0-0.9 vrk, Kiinnioton kesto 1-1.9 vrk, Kiinnioton kesto 2-2.9 vrk, ..., Ulkomaalaisen säilössäpito vrk:t (74)


 21. Kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kesto ja pakkokeinon erityisperuste rikoksittain 2009-2013

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 67648628 Päivitetty: 4.7.2014

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (5)
  2. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 21:6a (95)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1030 Virka-apu tullille säilössäpito, KI1031 Virka-apu krp:lle säilössäpito, ..., KI2120 Rikoks. sääd. yli vuosi vang. ja ... (74)
  5. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, Kiinnioton kesto 0-0.9 vrk, Kiinnioton kesto 1-1.9 vrk, Kiinnioton kesto 2-2.9 vrk, ..., Vankeus vrk:t (59)


 22. Kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kesto ja pakkokeinon erityisperuste rikoksittain 2007-2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 243172585 Päivitetty: 21.4.2009

  1. Poliisipiiri: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Alavus, Espoo, ..., Rajavartiolaitos (95)
  2. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (99)
  3. Pakkokeinot: SSSSSS PAKKOKEINOT YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1030 Virka-apu tullille säilössäpito, KI1031 Virka-apu krp:lle säilössäpito, ..., VAO086 Epäilty rikkonut matkustuskieltoa (73)
  4. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, Kiinnioton kesto 0-0.9 vrk, Kiinnioton kesto 1-1.9 vrk, Kiinnioton kesto 2-2.9 vrk, ..., Vankeus vrk:t (59)
  5. Vuosi: 2007, 2008, (2)


 23. Kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kesto ja pakkokeinon erityisperuste rikoksittain 2004-2006

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 426171293 Päivitetty: 21.4.2009

  1. Poliisipiiri: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Alavus, Espoo, ..., Rajavartiolaitos (95)
  2. Rikos: Kaikki pakkokeinoperusteet yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (100)
  3. Pakkokeinot: SSSSSS PAKKOKEINOT YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1030 Virka-apu tullille säilössäpito, KI1031 Virka-apu krp:lle säilössäpito, ..., MKP122 Henkilö todennäk. syin epäilty rikok. (95)
  4. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, Kiinnioton kesto 0-0.9 vrk, Kiinnioton kesto 1-1.9 vrk, Kiinnioton kesto 2-2.9 vrk, ..., Vankeus vrk:t (59)
  5. Vuosi: 2004, 2005, 2006, (3)


 24. Humalatilan tutkimus, verikoe ja tarkkuusalkometritulos 2004-2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1555904 Päivitetty: 21.4.2009

  1. Poliisipiiri: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Alavus, Espoo, ..., Rajavartiolaitos (95)
  2. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (100)
  3. Tiedot: Yhteensä, 0-0.4 promillea, 0.5-1.1 promillea, 1.2 ja yli promillea, Ei tietoa (5)
  4. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (5)
  5. Pakkokeinot: Yhteensä, Humalatilan tutkimuspyyntö, Humalatilan tutkimus, tarkkuusalk., (3)


 25. Poliisin tietoon tullut, rikoksena ilmoitettu, perheväkivalta asianomistajan iän mukaan 2006-2012 (ei päivitetä)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 19873 Päivitetty: 2.4.2013

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2012 (7)
  2. Rikos: VÄKIVALTARIKOKSET YHTEENSÄ, Tappo, surma tai murha 21:1-3, Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3, Pahoinpitely 21:5, ..., Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 21:8-15; 22:5,6 (10)
  3. Sukupuoli: Asianomistajat yhteensä, Asianomistajana mies, Asianomistajana nainen, (3)
  4. Perheväkivallan laji: Perheväkivallan lajit yhteensä, Saman ruokakunnan kesken, Lähisukulaisten kesken, (3)
  5. Asianomistajan ikä: Ikäluokat yhteensä, - 14, 15 - 20, 21 - 29, ..., 60 - (8)


 26. Rikokset kuukausittain 2013 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 16471115 Päivitetty: 17.1.2014

  1. Alue: K O K O M A A, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon, ulkomaat (322)
  2. Rikos: 1 K A I K K I R I K O K S E T, A OMAISUUSRIKOKSET, Varkaus 28:1, Törkeä varkaus 28:2, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (143)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu (19)
  4. Tiedot: Kaikki rikokset, Kaikki rikokset, muutos vuoteen 2012, Rikosilmoitukset, Rikosilmoitukset, muutos vuoteen 2012, ..., Rikesakot, muutos vuoteen 2012 (8)


 27. Rikokset kuukausittain 2012 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 17196022 Päivitetty: 4.1.2013

  1. Alue: K O K O M A A, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon, ulkomaat (338)
  2. Rikos: 1 K A I K K I R I K O K S E T, A OMAISUUSRIKOKSET, Varkaus 28:1, Törkeä varkaus 28:2, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (142)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu (19)
  4. Tiedot: Kaikki rikokset, Kaikki rikokset, muutos vuoteen 2011, Rikosilmoitukset, Rikosilmoitukset, muutos vuoteen 2011, ..., Rikesakot, muutos vuoteen 2011 (8)


 28. Rikokset kuukausittain 2011 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 17157217 Päivitetty: 20.1.2012

  1. Alue: K O K O M A A, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon, ulkomaat (338)
  2. Rikos: 1 K A I K K I R I K O K S E T, A OMAISUUSRIKOKSET, Varkaus 28:1, Törkeä varkaus 28:2, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (142)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu (19)
  4. Tiedot: Kaikki rikokset, Kaikki rikokset, muutos vuoteen 2010, Rikosilmoitukset, Rikosilmoitukset, muutos vuoteen 2010, ..., Rikesakot, muutos vuoteen 2010 (8)


 29. Rikokset kuukausittain 2010 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 17361880 Päivitetty: 17.1.2011

  1. Alue: K O K O M A A, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon, ulkomaat (344)
  2. Rikos: 1 K A I K K I R I K O K S E T, A OMAISUUSRIKOKSET, 101 Varkaus 28:1, 102 Törkeä varkaus 28:2, ..., 845 Päihtymyksen takia säilöönotetut (141)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu (19)
  4. Tiedot: Kaikki rikokset, Kaikki rikokset, muutos vuoteen 2009, Rikosilmoitukset, Rikosilmoitukset, muutos vuoteen 2009, ..., Rikesakot, muutos vuoteen 2009 (8)


 30. Rikokset kuukausittain 2009 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 21259552 Päivitetty: 19.1.2010

  1. Alue: K O K O M A A, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon, ulkomaat (350)
  2. Rikos: 1 K A I K K I R I K O K S E T, A OMAISUUSRIKOKSET, 101 Varkaus 28:1, 102 Törkeä varkaus 28:2, ..., 845 Päihtymyksen takia säilöönotetut (171)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu (19)
  4. Tiedot: Kaikki rikokset, Kaikki rikokset, muutos, Rikosilmoitukset, Rikosilmoitukset, muutos, ..., Rikesakot, muutos (8)


 31. Rikokset kuukausittain 2008 (ennakko)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 32156183 Päivitetty: 16.1.2009

  1. Alue: K O K O M A A, ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, Espoo kk, Espoo - Esbo, ..., Tuntematon, ulkomaat (501)
  2. Rikos: 1 K A I K K I R I K O K S E T, A-F R I K O S L A K I A V A S T A A N T E H D Y T R I K O K S E T, A Omaisuusrikokset, 101 Varkaus 28:1, ..., 845 Päihtymyksen takia säilöönotetut (179)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu (19)
  4. Tiedot: Kaikki rikokset, Kaikki rikokset, muutos, Rikosilmoitukset, Rikosilmoitukset, muutos, ..., Rikesakot, muutos (8)