1. 001 -- Rikokset kuukausittain 2009-2018 (ennakko)

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 97611056 Päivitetty: 14.6.2018

  1. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  2. Rikosnimike: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A OMAISUUSRIKOKSET, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (147)
  3. Tiedot: Kaikki rikokset, Rikosilmoitukset, Annettu sakko, Rangaistusvaatimukset, Rikesakot (5)
  4. Vuosi ja kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2018M03 (111)


 2. 002 -- Rikokset ja niiden selvittäminen 1980-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 176692517 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)
  2. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., ...muu kuin moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehty rikkomus (190)
  4. Tiedot: Poliisin tietoon tulleet rikokset, Selvitetyt rikokset yhteensä, Selvitetyt tilastovuonna poliisin tietoon tulleista rikoksista, Selvitetyt aikaisempina vuosina poliisin tietoon tulleista rikoksista, ..., Syylliseksi epäillyt Saksan kansalaiset (37)


 3. 003 -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen 2010-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1476810 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Rikos: KAIKKI RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, RIKOSLAKI (39/1889), 11 Luku. Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Joukkotuhonta 11:1§1/1-5, ..., Kiinteistötoimitusrikos (554/1995) (1132)
  2. Tiedot: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, Selvitetyt rikokset, Syyttäjälle ilmoitetut rikokset, Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt, (4)
  3. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)


 4. 004 -- Perhe- ja lähisuhdeväkivalta, rikoksena ilmoitettu 2009-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 980592 Päivitetty: 31.5.2018

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Rikos: VÄKIVALTARIKOKSET YHTEENSÄ, Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3, Pahoinpitely 21:5, Törkeä pahoinpitely 21:6, ..., Pakottaminen 25:8 (13)
  3. Uhrin sukupuoli: Uhrin sukupuoli yhteensä, Uhri mies, Uhri nainen, (3)
  4. Uhrin ja epäillyn suhde: Yhteensä, Epäilty uhrin vanhempi, ...Epäilty uhrin biologinen tai otto isä, ...Epäilty uhrin biologinen tai otto äiti, ..., Muu samassa taloudessa asuva (13)
  5. Uhrin ikä: Uhrin ikä yhteensä, 0-14, 15-17, 18-20, ..., 65-.. (10)
  6. Asumismuoto: Asuntokunnat yhteensä, Sama asuntokunta, Eri asuntokunta, (3)
  7. Epäillyn sukupuoli: Epäilyt yhteensä, Epäilty mies, Epäilty nainen, (3)


 5. 005 -- Eräiden rikosten uhrit iän mukaan maakunnittain 2009-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1922722 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Rikos: RAISKAUSRIKOKSET YHTEENSÄ, Raiskaus, Raiskauksen yritys, Törkeä raiskaus, ..., Pakottaminen (50)
  2. Uhrin ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (18)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  5. Maakunta: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Tuntematon (21)


 6. 006 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt iän mukaan kunnittain 2006-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 67355778 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., 75 - (16)
  4. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  5. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (100)


 7. 007 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt pääasiallisen toiminnan ja iän mukaan vuosina 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 769792 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Pääasiallinen toiminta: Pääasiallinen toiminta yhteensä, Työllinen, Työtön, Koululainen, opiskelija, ..., Ei väestötietoja (7)


 8. 008 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt koulutuksen ja iän mukaan vuosina 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 893706 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Koulutusaste: Koulutus yhteensä, Perusaste, Keskiaste, Alin korkea-aste, ..., Ei väestötietoja (8)


 9. 009 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyn sosioekonomisen aseman ja iän mukaan vuosina 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1074122 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Sosioekonominen asema: Sosioekonominen asema yhteensä, Yrittäjät, Ylemmät toimihenkilöt, Alemmat toimihenkilöt, ..., Ei väestötietoja (10)


 10. 010 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt tulojen ja iän mukaan vuosina 2011-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9149442 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Valtionveronalaiset tulot: Valtionveronalaiset tulot yhteensä, - 2 499 euroa, 2 500 - 4 999 euroa, 5 000 - 9 999 euroa, ..., Ei väestötietoja (9)
  6. Käytettävissä olevat tulot: Käytettävissä olevat tulot yhteensä, - 2 499 euroa, 2 500 - 4 999 euroa, 5 000 - 9 999 euroa, ..., Ei väestötietoja (9)


 11. 011 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt iän ja vuoden törkeimmän rikoksen mukaan kunnittain 2006-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 68143897 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Syylliseksi epäillyn ikä: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., 75 - (16)
  4. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  5. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (100)


 12. 012 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden, iän ja asuinpaikan mukaan 2009-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 327810472 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Maakunta: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Asuinpaikka: Asuinpaikat yhteensä, On vakinainen asuinpaikka Suomessa, Ei vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, (3)
  5. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  6. Kansalaisuus: KANSALAISUUDET YHTEENSÄ, Suomi, Ulkomaat yhteensä, Muut Eu(28) maat kuin Suomi, ..., Ulkomaa tuntematon (197)


 13. 013 -- Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän ja iän mukaan vuosina 2009-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 958099 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Ikäluokka: Ikäluokat yhteensä, 0 - 14 vuotiaat, 15 - 17 vuotiaat, 18 - 20 vuotiaat, ..., yli 70 vuotiaat (15)
  3. Rikos: 1) RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ, 2) RIKOSLAKIRIKOKSET, 3) RIKOKSET A-F, A Omaisuusrikokset, ..., Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§ (97)
  4. Syntyperä: Syntyperä yhteensä, Suomalaistaustainen yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., Syntyperä tuntematon (9)
  5. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 14. 014 -- Eräitä poliisin tehtäviä kunnittain 1980-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 509049 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)
  2. Kunta: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (313)
  3. Tehtävät: Itsemurhan tutkinta, Hukkuneet henkilöt, Muu kuolemansyytutkimus, Kadonneet henkilöt, ..., Päihtymyksen takia säilöönotetut (12)


 15. 015 -- Kunnallinen pysäköinninvalvonta 2013-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23672 Päivitetty: 8.5.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Kunta: Koko maa, Espoo, Helsinki, Vantaa, ..., Pirkkala (42)
  3. Tiedot: Pysäköintivirhemaksut yhteensä, ...Niistä poliisin antamat, Tieliikennelain perusteella, ...Tieliikennelain perusteella poliisin antamat, ..., Pysäköintivirhemaksuista saadut tulot (euroa) (18)


 16. 016 -- Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot iän ja sukupuolen mukaan 2013-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 222968065 Päivitetty: 28.2.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (107)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1035 Asianosaisen tai tämän laillisen edustajan nouto riita-asiassa oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 12:19), KI1036 Todistajan nouto oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 17:36), ..., VPO880 Vangittuna oleva henkilö esitetään/määrätään vapautettavaksi, vangitsemisvaatimuksen peruminen (245)
  5. Kohdehenkilön sukupuoli: Yhteensä, Mies, Nainen, Tuntematon, (4)
  6. Kohdehenkilön ikä: Ikäluokat yhteensä, -14, 15-17, 18-20, ..., ei tietoa (13)


 17. 017 -- Kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kesto ja pakkokeinon erityisperuste rikoksittain 2013-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 145273938 Päivitetty: 28.2.2018

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Poliisilaitos: Yhteensä, Keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, ..., Rajavartiolaitos (16)
  3. Rikos: Pakkokeinoasiat yhteensä, Varsinaiset rikosasiat, A-F r i k o s l a k i r i k o k s e t, A omaisuusrikokset, ..., Muu asia (107)
  4. Pakkokeinot: SSSSSS YHTEENSÄ, KI1SSS KIINNIOTTO, KI1035 Asianosaisen tai tämän laillisen edustajan nouto riita-asiassa oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 12:19), KI1036 Todistajan nouto oikeuteen (Oikeudenkäymiskaari 17:36), ..., MKPSSS MATKUSTUSKIELTO (113)
  5. Tiedot: Pakkokeinoasiat yhteensä, Kiinnioton kesto 0-0.9 vrk, Kiinnioton kesto 1-1.9 vrk, Kiinnioton kesto 2-2.9 vrk, ..., Ulkomaalaisen säilössäpito vrk:t (74)