1. 11d9 -- Maatilayritys: Yhteenlasketut tulot ja menot, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 54199 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä, miljoonaa euroa, Myyntitulot kotieläimistä, alv 24 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, miljoonaa euroa, Muut myyntitulot, alv 24 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, miljoonaa euroa, Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 14 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, miljoonaa euroa, ..., Maatalouden nettovarallisuus maatilayritysten verotilinpäätöksessä, miljoonaa euroa (65)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Maatilarekisteriin kuuluminen: Kaikki yhteensä, sekä aktiiviset että passiiviset, Passiiviset, Aktiiviset, (3)


 2. 12ku -- Maatilayritys: Tiedot tuotantosuunnan ja tukialueen mukaan, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 255749 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Myyntitulot kotieläimistä, alv 24 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Jaksotettu eläinten myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Nautakarja (A), ..., Maatalouden nettovarallisuus maatilayritysten verotilinpäätöksessä (103)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Tukialue: Yhteensä, AB-tukialue, C-tukialue, (3)
  4. Tuotantosuunta: Yhteensä, Lypsykarjatalous, Liha- ym naudat, Sikatalous, ..., Muu tuotanto (9)


 3. 12ks -- Maatilayritys: Tiedot maakunnittain ja kunnittain, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1642279 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Myyntitulot kotieläimistä, alv 24 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Muut myyntitulot, alv 24 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Kotieläintuotteiden myyntitulo, alv 14 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, ..., Maatalouden nettovarallisuus maatilayritysten verotilinpäätöksessä (65)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Alue: KOKO MAA, MA1 MANNER-SUOMI, MK01 Uusimaa, Espoo, ..., Vårdö (332)


 4. 12kt -- Maatilayritys: Tiedot maakunnittain ja tilan koon mukaan, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1201379 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Maataloustuotteiden myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Myyntitulot kotieläimistä, alv 24 % maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Jaksotettu eläinten myyntitulo maatilayritysten verotilinpäätöksessä, Nautakarja (A), ..., Maatalouden nettovarallisuus maatilayritysten verotilinpäätöksessä (103)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Tilakoko: Yhteensä, 0- 4,9 ha, 5- 9,9 ha, 10-19,9 ha, ..., Yli 100 ha (8)


 5. 12kx -- Maatilayritys:Tilojen lukumäärä ja pinta-alatiedot, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 317373 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Maatilayritysten lukumäärä, Viljelty peltoala ha/tila, Vuokrattu pelto ha/yritys, Metsäala ha/tila, (4)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  3. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Tuotantosuunta: Yhteensä, Lypsykarjatalous, Liha- ym naudat, Sikatalous, ..., Muu tuotanto (9)
  5. Tilakoko: Yhteensä, 0- 4,9 ha, 5- 9,9 ha, 10-19,9 ha, ..., Yli 100 ha (8)


 6. 119l -- Maatilayrittäjien henkilöverotus: Tiedot tuotantosuunnan ja tukialueen mukaan, 2000-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 93049 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: 01 Valtionveronalaiset tulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 01.1 Ansiotulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 01.2 Pääomatulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 02 Työtulot ja tulonsiirrot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, ..., 10 Verotettava varallisuus puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa (28)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Tukialue: Yhteensä, AB-tukialue, C-tukialue, (3)
  4. Tuotantosuunta: Yhteensä, Lypsykarjatalous, Liha- ym naudat, Sikatalous, ..., Muu tuotanto (9)


 7. 119k -- Maatilayrittäjien henkilöverotus: Tiedot maakunnittain ja viljelijän iän mukaan, 2000-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 297162 Päivitetty: 24.9.2020

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Tiedot: 01 Valtionveronalaiset tulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 01.1 Ansiotulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 01.2 Pääomatulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 02 Työtulot ja tulonsiirrot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, ..., 10 Verotettava varallisuus puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa (28)
  3. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Viljelijän keski-ikä: Yhteensä, 0 - 34, 35 - 49, 50 - 64, 65 - (5)


 8. 119a -- Maatilayrittäjien henkilöverotus: Tiedot maakunnittain ja kunnittain, 2000-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 951934 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: 01 Valtionveronalaiset tulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 01.1 Ansiotulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 01.2 Pääomatulot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, 02 Työtulot ja tulonsiirrot puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa, ..., 10 Verotettava varallisuus puolisoilla yhteensä henkilöverotuksessa (28)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Alue: KOKO MAA, MA1 MANNER-SUOMI, MK01 Uusimaa, Espoo, ..., Vårdö (332)


 9. 12l1 -- Maatilayrittäjien henkilöverotus: Tilojen ja vieljelijöiden lukumäärä ja tilojen pinta-ala, 2000-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 383707 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Maataloudesta verovelvollisten lukumäärä, Viljelty peltoala ha/tila, Metsäala ha/tila, Viljelijöiden lkm yhteensä, ..., Keski-ikä (6)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Tuotantosuunta: Yhteensä, Lypsykarjatalous, Liha- ym naudat, Sikatalous, ..., Muu tuotanto (9)
  5. Viljelijän keski-ikä: Yhteensä, 0 - 34, 35 - 49, 50 - 64, 60 - (5)


 10. 12kv -- Metsätalous: Tulot ja menot maakunnittain ja kunnittain, 2006-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 435459 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: 1 Puun myyntitulot metsäverotuksessa, 1.1 Pystykaupat metsäverotuksessa, 1.2 Hankintakaupat metsäverotuksessa, 2 Hankintatyön arvo metsäverotuksessa, ..., 11 Metsätalouden puhdas pääomatulo metsäverotuksessa (27)
  2. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Alue: KOKO MAA, MA1 MANNER-SUOMI, MK01 Uusimaa, Espoo, ..., Vårdö (333)


 11. 12kw -- Metsätalous: Tulot ja menot juridisen muodon sekä maatalouden hajoittamisen suhteen, 2006-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 34714 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: 1 Puun myyntitulot metsäverotuksessa, 1.1 Pystykaupat metsäverotuksessa, 1.2 Hankintakaupat metsäverotuksessa, 2 Hankintatyön arvo metsäverotuksessa, ..., 11 Metsätalouden puhdas pääomatulo metsäverotuksessa (27)
  2. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Omistaja: Yhteensä, Aktiivitilat, Muut ns. Passiivimaatilan omistajat, Omistavat vain metsämaata, (4)
  4. Juridinen muoto: Yhteensä kaikki omistusmuodot, Luonnollinen henkilö, Verotusyhtymä, Kuolinpesä, (4)


 12. 12l7 -- Metsätalous: Lukumäärä sekä omistajatiedot maakunnittain, 2006-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22772 Päivitetty: 25.3.2020

  1. Tiedot: Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä, (1)
  2. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK05 Kanta-Häme, ..., MK21 Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. Juridinen muoto: Yhteensä kaikki omistusmuodot, Luonnollinen henkilö, Verotusyhtymä, Kuolinpesä, (4)
  5. Omistaja: Yhteensä, Aktiivitilat, Muut ns. Passiivimaatilan omistajat, Omistavat vain metsämaata, (4)