1. 001 -- Maatilayritys: Kaikkien maatalouden verovelvollisten yhteenlasketut tulot ja menot, vuodet 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38281 Päivitetty: 26.3.2019

  1. Tiedot: 01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa, 03 Maataloustuotteiden myyntitulo milj. euroa, 05 Kotieläinten myyntitulo, alv 24 % milj. euroa, 06 Muut myyntitulot, alv 24 % milj. euroa, ..., 46 Metsämaa yht. ha (70)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  3. Maatilarekisteriin kuuluminen (akt=kuuluu, pass=ei kuulu): Yhteensä akt. ja passiiviset, Passiiviyksiköt, Aktiiviyksiköt, (3)


 2. 002 -- Maatilayritys: Veronalaiset tulot, menot, varat ja velat maakunnittain ja kunnittain, vuodet 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3781971 Päivitetty: 26.3.2019

  1. Tiedot: 01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa, 03 Maataloustuotteiden myyntitulo euroa/yritys, 05 Kotieläinten myyntitulo, alv 24 % euroa/yritys, 06 Muut myyntitulot, alv 24 % euroa/yritys, ..., 46 Metsämaa ha/yritys (74)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  3. Kunta17: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Askola, ..., Vårdö (331)


 3. 003 -- Maatilayritys: Veronalaiset tulot, menot, varat ja velat maakunnittain ja tilakoon mukaan, vuodet 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1171752 Päivitetty: 26.3.2019

  1. Tiedot: 01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa, 02 * Maatilayritysten lukumäärä otoksessa, 03 Maataloustuotteiden myyntitulo euroa/yritys, 05 Kotieläinten myyntitulo, alv 24 % euroa/yritys, ..., 46 Metsämaa ha/yritys (109)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  3. Alueluokitus: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa (20)
  4. Mtkoko: Yhteensä, 0- 4,9 ha, 5- 9,9 ha, 10-19,9 ha, ..., Yli 100 ha (8)


 4. 004 -- Maatilayritys: Veronalaiset tulot, menot, varat ja velat EU-tukialueen ja tuotantosuunnan mukaan, vuodet 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 545526 Päivitetty: 26.3.2019

  1. Tiedot: 01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa, 02 * Maatilayritysten lukumäärä otoksessa, 03 Maataloustuotteiden myyntitulo euroa/yritys, 05 Kotieläinten myyntitulo, alv 24 % euroa/yritys, ..., 46 Metsämaa ha/yritys (109)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  3. EU tukialue: Yhteensä eu-tukialueet, A-tukialue, B-tukialue, C1-tukialue, ..., C4-tukialue (8)
  4. tuotantosuunta: Yhteensä tuotantosuunnat, 1.Lypsykarjatalous, 2.Liha- ym naudat, 3.Sikatalous, ..., 8.Muu tuotanto (9)


 5. 005 -- Henkilöverotus: Tiedot maakunnittain ja kunnittain, vuodet 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1076894 Päivitetty: 26.3.2019

  1. Tiedot: Maatilayritysten lkm, Viljelty peltoala ha/tila, Metsäala ha/tila, 01 Valtionveronalaiset tulot eur./puolisot yht., ..., 21 Lasten lkm yhteensä (35)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Alueluokitus: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Askola, ..., Vårdö (331)


 6. 006 -- Henkilöverotus: Tiedot maakunnittain ja viljelijän iän mukaan, vuodet 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 677215 Päivitetty: 26.3.2019

  1. tiedot: Maatilayritysten lkm, Viljelijän keski-ikä, Viljelty peltoala ha/tila, Vuokrattu peltoala ha/tila, ..., Maitotuotos litraa/tila (38)
  2. vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Alueluokitus: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  4. viljelijän ikä: Yhteensä kaikki ikäryhmät, alle 35 v., 35 - 49 v., 50 - 64 v., yli 65 v. (5)


 7. 007 -- Henkilöverotus: Tiedot EU tukialueen ja tuotantosuunnan mukaan, vuodet 2000-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 443419 Päivitetty: 26.3.2019

  1. tiedot: Maatilayritysten lkm, Viljelty peltoala ha/tila, Metsäala ha/tila, 01 Valtionveronalaiset tulot eur./puolisot yht., ..., Maitotuotos litraa/tila (36)
  2. vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. EU tukialue: Yhteensä eu-tukialueet, A-tukialue, B-tukialue, C1-tukialue, ..., C4-tukialue (8)
  4. tuotantosuunta (8-ryhmää): Yhteensä tuotantosuunnat, 1.Lypsykarjatalous, 2.Liha- ym naudat, 3.Sikatalous, ..., 8.Muu tuotanto (9)


 8. 008 -- Metsätalous: Tulot ja menot maakunnittain ja kunnittain vuosina 2006 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1355035 Päivitetty: 26.3.2019

  1. tiedot: Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä, 1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja, 1.1 Pystykaupat euroa/metsänomistaja, 1.2 Hankintakaupat euroa/metsänomistaja, ..., Metsäpinta-ala ha/metsänomistaja (38)
  2. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  3. Alueluokitus: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Askola, ..., Vårdö (333)


 9. 009 -- Metsätalous: Tulot ja menot juridisen muodon sekä maatalouden hajoittamisen suhteen 2006-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 71015 Päivitetty: 26.3.2019

  1. tiedot: Metsätaloudesta verovelvollisten lukumäärä, 1+Puun myyntitulot euroa/metsänomistaja, 1.1 Pystykaupat euroa/metsänomistaja, 1.2 Hankintakaupat euroa/metsänomistaja, ..., Ojat ja tiet menojäännös 31.12 euroa/metsänomistaja (37)
  2. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  3. omistaja: Yhteensä, Aktiiviviljelijä, Muut ns. passiivimaatilan omistajat, Omistavat vain metsämaata, (4)
  4. juridinen muoto: Yhteensä omistusmuodot, Luonn.henkilö, Verotusyhtymä, Kuolinpesä, (4)