1. 12is -- Ulkomaan merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain, 2016M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1259965 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Satama: Yhteensä, Eckerö, Eurajoki, Färjsund, ..., Muut rannikkosatamat (47)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (17)
  3. Suunta: Yhteensä, Tuonti, Vienti, (3)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M04 (52)
  5. Tiedot: Tonnia, Suomalaisilla aluksilla %, (2)


 2. 12iu -- Kuljetusvälineiden merikuljetukset satamittain ja kuljetusvälineittäin, 2016M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 183849 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Satama: Yhteensä, Eckerö, Helsinki, Hanko, ..., Vaasa (17)
  2. Kuljetusväline: Yhteensä, Henkilöautoja, Linja-autoja, Kuorma-autoja, ..., Muita kuljetusvälineitä (6)
  3. Suunta: Yhteensä, Tuonti, Vienti, (3)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M04 (52)
  5. Tiedot: Tonnia, Määrä, (2)


 3. 12iy -- Konttien merikuljetukset satamittain, 2016M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 107152 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Satama: Yhteensä, Eckerö, Eurajoki, Helsinki, ..., Vaasa (20)
  2. Suunta: Yhteensä, Tuonti, Vienti, (3)
  3. Liikennetyyppi: Yhteensä, Kauttakulkuliikenteessä, (2)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M04 (52)
  5. Tiedot: Tonnia, Määrä, TEU, (3)


 4. 12j1 -- Kauttakulkuliikenne tavaralajeittain, 2016M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 223048 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Satama: Yhteensä, Helsinki, Hanko, Kokkola, ..., Vaasa (13)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (17)
  3. Suunta: Yhteensä, Tuonti, Vienti, (3)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M04 (52)
  5. Tiedot: Tonnia, (1)


 5. 12j3 -- Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä satamittain ja maittain, 2016M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 213238 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Satama: Yhteensä, Eckerö, Helsinki, Hanko, ..., Vaasa (16)
  2. Maa: Yhteensä, Saksa, Tanska, Viro, ..., Tuntematon (13)
  3. Suunta: Yhteensä, Lähteneet, Saapuneet, (3)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M04 (52)
  5. Tiedot: Määrä, (1)


 6. 12j5 -- Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite, 2019M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9476 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Suunta: Yhteensä, Tuonti, Vienti, (3)
  2. Kuukausi: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2020M04 (16)
  3. Tiedot: Tonnimeripeninkulmaa, Tonnikilometriä, Suomalaisilla aluksilla %, (3)


 7. 12j7 -- Satamien ulkomaan alusliikenne, 2019M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38852 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Satama: Yhteensä, Eckerö, Eurajoki, Färjsund, ..., Muut rannikkosatamat (42)
  2. Kuukausi: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2020M04 (16)
  3. Tiedot: Saapuneet yhteensä, Saapuneet suomalaiset, Suoraan saapuneet yhteensä, Suoraan saapuneet suomalaiset, ..., Nettovetoisuus suoraan saapuneet suomalaiset (8)


 8. 12j9 -- Saimaan kanavan kuljetukset tavaralajeittain, 2016M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38719 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Tavaralaji: Yhteensä, Raakapuu, Sahatavara, Sellu, puuhioke, jätepaperi, ..., Muu tavara (13)
  2. Liikennetyyppi: Yhteensä, Kotimaan liikenteessä, Ulkomaan liikenteessä, (3)
  3. Suunta: Yhteensä, Kanavaa ylös, Kanavaa alas, (3)
  4. Kuukausi: 2016M01, 2016M04, 2016M05, 2016M06, ..., 2020M04 (39)
  5. Tiedot: Tonnia, (1)


 9. 12jb -- Saimaan kanavan alusliikenne, 2020M01-2020M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5512 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Maa: Yhteensä, Antigua ja Barbuda, Kypros, Suomi, ..., Venäjä (8)
  2. Suunta: Yhteensä, Kanavaa ylös, Kanavaa alas, (3)
  3. Kuukausi: 2020M01, 2020M03, 2020M04, (3)
  4. Tiedot: Määrä, (1)