1. Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite neljännesvuosittain 2001-2017

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9715 Päivitetty: 19.6.2017

  1. Vuosi: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  2. Neljännes: Vuosineljännekset yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes (5)
  3. Ajoneuvon käyttö: Yhteensä, Yksityinen liikenne, Ammattimainen liikenne, (3)
  4. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)


 2. Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite neljännesvuosittain ilman maa-aineskuljetuksia 2001-2017

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5050 Päivitetty: 19.6.2017

  1. Vuosi: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  2. Neljännes: vuosineljännekset yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes (5)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)
  4. Käyttö: käyttö yhteensä, yksityinen liikenne, ammattimainen liikenne, (3)


 3. Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite neljännesvuosittain 1995-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4932 Päivitetty: 11.2.2011

  1. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2010 (16)
  2. Neljännes: vuosineljännekset yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes (5)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)
  4. Käyttö: käyttö yhteensä, yksityinen liikenne, ammattimainen liikenne, (3)


 4. Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä ja kuljetussuorite ilman maa-aineskuljetuksia neljännesvuosittain 1999-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4181 Päivitetty: 11.2.2011

  1. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2010 (12)
  2. Neljännes: vuosineljännekset yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes (5)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)
  4. Käyttö: käyttö yhteensä, yksityinen liikenne, ammattimainen liikenne, (3)


 5. Kotimaan tieliikenteen vuosisuoritteet 1999-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5336 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2010 (12)
  2. Käyttö: käyttö yhteensä, yksityinen liikenne, ammattimainen liikenne, (3)
  3. tyyppi: Yhteensä, Kuorma-auto ilman perävaunua, Puoliperävaunuyhdistelmä, Varsinainen perävaunuyhdistelmä, (4)
  4. Tiedot: Matkojen lukumäärä, 1000 kpl, Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj.km, (4)


 6. Kotimaan tieliikenteen vuosisuoritteet 1999-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5129 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2010 (12)
  2. Kokonaispainoluokka: Yhteensä, 3 501 - 6 000, 6 001 - 10 000, 10 001 - 12 000, ..., yli 60 000 (16)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj.km, (3)


 7. Tavaramäärä ja kuljetussuorite aluehallintovirastojen välillä 2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2517 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2010, (1)
  2. Lähtöpaikka: Yhteensä, Etelä-Suomen AVI, Lounais-Suomen AVI, Itä-Suomen AVI, ..., Lapin AVI (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)
  4. Määräpaikka: Yhteensä, Etelä-Suomen AVI, Lounais-Suomen AVI, Itä-Suomen AVI, ..., Lapin AVI (7)


 8. Tavaramäärä ja kuljetussuorite läänien välillä 2000-2009

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5684 Päivitetty: 28.5.2010

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2009 (10)
  2. Lähtölääni: Yhteensä, Etelä-Suomen lääni, Länsi-Suomen lääni, Itä-Suomen lääni, ..., Lapin lääni (6)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)
  4. Määrälääni: Yhteensä, Etelä-Suomen lääni, Länsi-Suomen lääni, Itä-Suomen lääni, ..., Lapin lääni (6)


 9. Tavaramäärä ja kuljetussuorite maakunnittain 2000-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9041 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2010 (11)
  2. Maakunta: Yhteensä, Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, ..., Lappi (20)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 tonnia, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)
  4. Suunta: Lähteneet, Saapuneet, Sisäiset, (3)


 10. Kotimaan tieliikenteen vuosisuoritteet kuljetusetäisyyden mukaan 1999-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4297 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2010 (12)
  2. Matkan pituus: alle 50, 50 - 99, 100 - 149, 150 - 199, ..., Yhteensä (12)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj.km, (3)


 11. Kotimaan tieliikenteen vuosisuoritteet tavaralajeittain 2008-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 9253 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, (3)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, 1 Viljat, 2 Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät, 3 Elävät eläimet, ..., 45 Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot (46)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, (3)


 12. Kotimaan tieliikenteen keskimääräinen kuljetusmatka tavaralajeittain 2008-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 7666 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, (3)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, 1 Viljat, 2 Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät, 3 Elävät eläimet, ..., 45 Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot (46)
  3. Tiedot: Keskimääräinen kuljetusmatka, km, (1)


 13. Kotimaan tieliikenteen vuosisuoritteet tavaralajeittain 2008-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 7486 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, (3)
  2. Tavaralaji: Yhteensä, 1 Viljat, 2 Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät, 3 Elävät eläimet, ..., 45 Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot (46)
  3. Tiedot: Kuormausaste, %, (1)


 14. Kotimaan tieliikenteen vuosisuoritteet tavaralajeittain 2008-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 5652 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, (3)
  2. NST 2007 -tavararyhmä: Yhteensä, 01 Maatalous-, riistatalous- ja metsätaloustuotteet; kala ja muut kalastustuotteet, 02 Kivihiili ja ruskohiili; raakaöljy ja luonnonkaasu, 03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet; turve; uraani ja torium, ..., 20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat (21)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, (3)


 15. Kotimaan tieliikenteen suoritteet ajoenuvoyhdistelmän akseleiden lukumäärän mukaan 2000-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 6540 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2010 (11)
  2. ajoneuvoyhdistelmä+akselit: Kuorma-auto ilman perävaunua, 2 akselia, Kuorma-auto ilman perävaunua, 3 akselia, Kuorma-auto ilman perävaunua, 4 akselia, Kuorma-auto ilman perävaunua, muu, ..., Yhteensä (20)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 tonnia, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj km, (3)


 16. Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 1999-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1614 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2010 (11)
  2. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 tonnia, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)


 17. Tavaramäärä ja kuljetussuorite kuormatyypin mukaan 2000-2010

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 3354 Päivitetty: 26.5.2011

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2010 (11)
  2. Kuormatyyppi: Nestemäinen bulkki, Kiinteä bulkki, Suuret kontit, Muut kontit, ..., Yhteensä (10)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 tonnia, Kuljetussuorite, milj. tkm, (2)