1. 117a -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kuljetusetäisyyden mukaan, ilman maa-aineksia, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12757 Päivitetty: 5.10.2018

  1. Matkan pituus, km: Yhteensä, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Yli 700km (15)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 2. 117c -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kuljetusetäisyyden mukaan, maa-aineskuljetukset, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11292 Päivitetty: 5.10.2018

  1. Matkan pituus, km: Yhteensä, 1 - 10, 11 - 25, 26 - 50, ..., Yli 100km (6)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 3. 117g -- Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä, liikennesuorite ja kuljetussuorite, 2011Q1-2018Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17349 Päivitetty: 19.9.2018

  1. Ajoneuvon käyttö: Yhteensä, Yksityinen liikenne, Ammattimainen liikenne, (3)
  2. Maa-aineskuljetus: Kaikki kuljetukset, Muut kuin maa-aineskuljetukset, Maa-aineskuljetukset, (3)
  3. Vuosineljännes: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2018Q2 (30)
  4. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 4. 117h -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet ajoneuvotyypin mukaan, 2011Q1-2018Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14260 Päivitetty: 19.9.2018

  1. Ajoneuvotyyppi: Yhteensä, Kuorma-auto ilman perävaunua, Puoliperävaunuyhdistelmä, Varsinainen perävaunuyhdistelmä, (4)
  2. Vuosineljännes: 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, ..., 2018Q2 (30)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 5. 117i -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet tavararyhmän (NST 2007) mukaan, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21258 Päivitetty: 5.10.2018

  1. NST2007 tavararyhmä: Yhteensä, Maatalous-, riistatalous- ja metsätaloustuotteet; kala ja muut kalastustuotteet, Kivihiili ja ruskohiili; raakaöljy ja luonnonkaasu, Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet; turve; uraani ja torium, ..., Tyhjä (21)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, Keskimääräinen kuljetusmatka, km, Kuormausaste (%) (5)


 6. 117j -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet kuormatyypin mukaan, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11732 Päivitetty: 5.10.2018

  1. Kuormatyyppi: Yhteensä, Nestemäinen bulkki, Kiinteä bulkki, Suuret kontit, ..., Muut kuormatyypit (10)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)


 7. 117k -- Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan tieliikenteessä, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12990 Päivitetty: 5.10.2018

  1. Vaarallisten aineiden luokka: Yhteensä, Puristetut, nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut kaasut, Palavat nesteet, Syövyttävät aineet, Muut vaaralliset aineet ja esineet (5)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, Keskimääräinen kuljetusmatka, km, (4)


 8. 119b -- Kotimaan kuorma-autoliikenteen suoritteet tavaralajeittain, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28524 Päivitetty: 5.10.2018

  1. Tavaralaji: Yhteensä, Viljat, Sokerijuurikas, perunat, juurekset, tuoreet vihannekset ja hedelmät, Elävät eläimet, ..., Kunnossapito, huoltoajo yms. toiminnot (45)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  3. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, 1000 km, Keskimääräinen kuljetusmatka, km, Kuormausaste (%) (5)


 9. 11b6 -- Ulkomaan liikenteen suoritteet, 2011-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9155 Päivitetty: 5.10.2018

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Tiedot: Tavaramäärä, 1000 t, Kuljetussuorite, milj. tkm, Liikennesuorite, milj. km, (3)