1. 001 -- Vuoden 2013 ammatillisen koulutuksen (nuorille suunnattu) uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22908 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Koulutuksen sijaintimaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Humanistiset ja taidealat, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, Luonnontieteet, ..., Palvelualat (9)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2013, yhteensä, Aloitettu amm. tutkinto suoritettuna 2016, Muu amm. tutkinto 2016, Muu tutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (9)


 2. 002 -- Vuoden 2013 lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9085 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Koulutuksen sijaintimaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Uudet opiskelijat 2013, yhteensä, Ylioppilastutkinto 2016, Muu tutkinto 2016, Ei tutkintoa, opiskeli lukiossa 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (8)


 3. 003 -- Vuoden 2011 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22318 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Koulutusmaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Lappi (17)
  2. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2011, yhteensä, Alempi korkeakoulututkinto 2016, Ylempi korkeakoulututkinto 2016, Muu tutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (9)


 4. 004 -- Vuoden 2012 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27995 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Koulutuksen sijaintimaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2012 yhteensä, Aloitettu amk-tutkinto suoritettuna 2016, Muu amk-tutkinto 2016, Yliopistotutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (11)


 5. 005 -- Vuoden 2012 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä syntyperämuuttujan mukaan syntyperän mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7992 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Syntyperä: Opiskelijat yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., ...Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla (7)
  2. Tiedot: Uudet opiskelijat 2012 yhteensä, Aloitettu amk-tutkinto suoritettuna 2016, Muu amk-tutkinto 2016, Yliopistotutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (11)


 6. 006 -- Vuoden 2011 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) syntyperän mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7781 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Syntyperä: Opiskelijat yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., ...Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla (7)
  2. Tiedot: Uudet opiskelijat 2011, yhteensä, Alempi korkeakoulututkinto 2016, Ylempi korkeakoulututkinto 2016, Muu tutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (9)


 7. 007 -- Vuoden 2013 ammatillisen koulutuksen (nuorille suunnattu) uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä syntyperän mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7662 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Syntyperä: Opiskelijat yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., ...Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla (7)
  2. Tiedot: Uudet opiskelijat 2013, yhteensä, Aloitettu amm. tutkinto suoritettuna 2016, Muu amm. tutkinto 2016, Muu tutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (9)


 8. 008 -- Vuoden 2013 lukiokoulutuksen uusien opiskelijoidenopintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä syntyperän mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7572 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Syntyperä: Opiskelijat yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., ...Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla (7)
  2. Tiedot: Uudet opiskelijat 2013, yhteensä, Ylioppilastutkinto 2016, Muu tutkinto 2016, Ei tutkintoa, opiskeli lukiossa 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (8)