1. 11sb -- Vuoden 2014 lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden kulku vuoden 2017 loppuun mennessä, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16007 Päivitetty: 14.2.2019

  1. Vanhempien koulutusaste: Yhteensä, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, Toinen aste, Korkea-aste, (4)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2014, yhteensä, Ylioppilastutkinto 2017, Muu tutkinto 2017, Ei tutkintoa, opiskeli lukiossa 2017, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2017 (8)


 2. 11sc -- Vuoden 2014 ammatillisen koulutuksen (nuorille suunnattu) uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17810 Päivitetty: 14.2.2019

  1. Vanhempien koulutusaste: Yhteensä, Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, Toinen aste, Korkea-aste, (4)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2018, (1)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2014, yhteensä, Aloitettu amm. tutkinto suoritettuna 2017, Muu amm. tutkinto 2017, Muu tutkinto 2017, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2017 (9)


 3. 003 -- Vuoden 2012 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21412 Päivitetty: 14.3.2019

  1. Koulutusmaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Lappi (16)
  2. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2012, yhteensä, Alempi korkeakoulututkinto 2017, Ylempi korkeakoulututkinto 2017, Muu tutkinto 2017, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2017 (9)


 4. 004 -- Vuoden 2012 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27995 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Koulutuksen sijaintimaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2012 yhteensä, Aloitettu amk-tutkinto suoritettuna 2016, Muu amk-tutkinto 2016, Yliopistotutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (11)


 5. 005 -- Vuoden 2013 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27521 Päivitetty: 14.3.2019

  1. Koulutuksen sijaintimaakunta: Maakunnat yhteensä, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ahvenanmaa - Åland (20)
  2. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Palvelualat (11)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat 2013 yhteensä, Aloitettu amk-tutkinto suoritettuna 2017, Muu amk-tutkinto 2017, Yliopistotutkinto 2017, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2017 (11)


 6. 006 -- Vuoden 2011 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2016 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) syntyperän mukaan

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7803 Päivitetty: 14.3.2018

  1. Syntyperä: Opiskelijat yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, ...Suomalaistaustainen, syntynyt Suomessa, ...Suomalaistaustainen, syntynyt ulkomailla, ..., ...Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla (7)
  2. Tiedot: Uudet opiskelijat 2011, yhteensä, Alempi korkeakoulututkinto 2016, Ylempi korkeakoulututkinto 2016, Muu tutkinto 2016, ..., Ei tutkintoa eikä opiskellut, oli muualla 2016 (9)