1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusalueen ja koulutuksen (kansallinen koulutusluokitus) mukaan 2000-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 58312531 Päivitetty: 19.12.2016

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2015 (16)
  2. Koulutuslaji: Koulutuslajit yhteensä, Peruskoulukoulutus, Perusasteen aikuiskoulutus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (18)
  3. Koulutusala: Koulutusala taso 2, yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Taidealat, ..., Muut tai tuntemattomat koulutusalat (31)
  4. Alue: Koko maa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon (320)
  5. Opiskelijat ja tutkinnot: Uudet opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, miehet, Uudet opiskelijat, naiset, Opiskelijat, yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (9)


 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusalueen, koulutuslajin ja opintoalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2004-2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 76307021 Päivitetty: 29.1.2014

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Alue 2012: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Ulkomaat (338)
  3. Koulutuslaji: Koulutuslajit yhteensä, Peruskoulukoulutus, Perusasteen aikuiskoulutus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lääkäreiden erikoistumis-, tohtori- ja lisensiaatin koulutus) (17)
  4. Opintoala (opetushallinto): Opintoalat yhteensä, Esiopetus, Perusopetus, Lukiokoulutus, ..., Sotilas- ja rajavartioala (73)
  5. Tiedot: Uudet opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat, yhteensä, ..., Tutkinnot, miehet (9)


 3. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutuksen ja koulutussektorin mukaan 2004-2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2030702 Päivitetty: 16.12.2015

  1. Koulutus: SSS Koulutukset yhteensä, 001101 Peruskoulun esiopetus, 201101 Peruskoulu, 201999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste, ..., 885601 Sotatieteiden tohtori (1239)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Perusasteen koulutus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yliopistokoulutus (6)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, miehet, Uudet opiskelijat, naiset, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (9)


 4. Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen vieraskieliset ja ulkomaalaiset opiskelijat koulutusalueen ja koulutussektorin mukaan 2004-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 185478 Päivitetty: 29.11.2016

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2015 (12)
  2. Alue: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Kunta tuntematon (278)
  3. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Yliopistokoulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Ammatillinen koulutus, Lukiokoulutus (5)
  4. Tiedot: Opiskelijat yhteensä, Ulkomaalaiset opiskelijat, Vieraskieliset opiskelijat, (3)


 5. Väestö ja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusryhmän ja iän mukaan 2004-2014

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 292591 Päivitetty: 6.5.2016

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  2. Ikä: Yhteensä, - 15, 16, 17, ..., 70 - (57)
  3. Koulutusryhmä: Koulutusryhmät yhteensä, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, Lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma, Ammatillinen peruskoulutus, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (9)
  4. Tiedot: Väestö yhteensä, Väestö, miehet, Väestö, naiset, Uudet opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (12)


 6. Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kansalaisuuden, koulutussektorin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2004-2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1811584 Päivitetty: 29.1.2014

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Koulutusala (opetushallinto): Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, ..., Muu koulutus (11)
  4. Kansalaisuus: Kansalaisuudet yhteensä, Afganistan, Alankomaat, Albania, ..., Kansalaisuus tuntematon (176)
  5. Tiedot: Uudet opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, miehet, Uudet opiskelijat, naiset, Opiskelijat, yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (9)


 7. Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot äidinkielen, koulutussektorin ja koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2004-2012

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1573498 Päivitetty: 29.1.2014

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2012 (9)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Koulutusala (opetushallinto): Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, ..., Muu koulutus (11)
  4. Äidinkieli: Äidinkielet yhteensä, abhaasi, afgaani, pašto, afrikaans, ..., Äidinkieli tuntematon (151)
  5. Tiedot: Uudet opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, miehet, Uudet opiskelijat, naiset, Opiskelijat, yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (9)