1. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusalueen ja koulutuksen (Kansallinen koulutusluokitus) mukaan 2000-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 64388370 Päivitetty: 29.11.2018

  1. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Koulutuslaji: Koulutuslajit yhteensä, Peruskoulukoulutus, Perusasteen aikuiskoulutus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (18)
  3. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Taidealat, ..., Muut tai tuntemattomat koulutusalat (31)
  4. Alue: Koko maa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Tuntematon (314)
  5. Opiskelijat ja tutkinnot: Uudet opiskelijat, yhteensä, Uudet opiskelijat, miehet, Uudet opiskelijat, naiset, Opiskelijat, yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (9)


 2. 002 -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutuksen ja koulutussektorin mukaan 2004-2014

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2030722 Päivitetty: 16.12.2015

  1. Koulutus: SSS Koulutukset yhteensä, 001101 Peruskoulun esiopetus, 201101 Peruskoulu, 201999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste, ..., 885601 Sotatieteiden tohtori (1239)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Perusasteen koulutus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yliopistokoulutus (6)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, miehet, Uudet opiskelijat, naiset, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (9)


 3. 003 -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen vieraskieliset ja ulkomaalaiset opiskelijat koulutusalueen ja koulutussektorin mukaan 2004-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 198323 Päivitetty: 29.11.2017

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Alue: Koko maa, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Kunta tuntematon (276)
  3. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Yliopistokoulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Ammatillinen koulutus, Lukiokoulutus (5)
  4. Tiedot: Opiskelijat yhteensä, Ulkomaalaiset opiskelijat, Vieraskieliset opiskelijat, (3)


 4. 004 -- Väestö ja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusryhmän ja iän mukaan 2004-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 371966 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  2. Ikä: Yhteensä, - 15, 16, 17, ..., 70 - (57)
  3. Koulutusryhmä: Yhteensä, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, Lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma, Ammatillinen peruskoulutus, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (9)
  4. Tiedot: Väestö yhteensä, Väestö, miehet, Väestö, naiset, Uudet opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (12)


 5. 005 -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kansalaisuuden, sukupuolen, koulutussektorin ja koulutusalan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) mukaan 2002-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 14303004 Päivitetty: 29.11.2018

  1. Kansalaisuus: Kansalaisuus yhteensä, Afganistan, Albania, Algeria, ..., Tuntematon (187)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Perus- ja jatkokoulutus: Perus- ja jatkokoulutus yhteensä, Peruskoulutus, Jatkokoulutus, (3)
  4. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Muut tai tuntemattomat koulutusalat (13)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)


 6. 006 -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot äidinkielen, sukupuolen, koulutussektorin ja koulutusalan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) mukaan 2002-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12480682 Päivitetty: 29.11.2018

  1. Äidinkieli: Äidinkielet yhteensä, Tuntematon, afar, abhaasi, ..., zulu (162)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Perus- ja jatkokoulutus: Perus- ja jatkokoulutus yhteensä, Peruskoulutus, Jatkokoulutus, (3)
  4. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, ..., Muut tai tuntemattomat koulutusalat (13)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)