1. 11c2 -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusalueen ja koulutuksen (Kansallinen koulutusluokitus) mukaan, 2000-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 64397612 Päivitetty: 29.11.2018

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (314)
  2. Koulutuslaji: Yhteensä, Peruskoulukoulutus, Perusasteen aikuiskoulutus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (18)
  3. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Taidealat, ..., Tuntematon (31)
  4. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  5. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot miehet (9)


 2. 11c3 -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot (Tilastokeskuksen koulutusluokitus), 2004-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 2897184 Päivitetty: 28.11.2019

  1. Koulutus: SSS Yhteensä, 001101 Peruskoulun esiopetus, 201101 Peruskoulu, 201999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste, ..., 885601 Sotatieteiden tohtori (1337)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Perusasteen koulutus, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, ..., Yliopistokoulutus (6)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot miehet (9)


 3. 11c4 -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen vieraskieliset ja ulkomaalaiset opiskelijat koulutusalueen ja koulutussektorin mukaan, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 227614 Päivitetty: 28.11.2019

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Tuntematon (276)
  2. Koulutussektori: Yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  4. Tiedot: Opiskelijat yhteensä, Ulkomaalaiset opiskelijat, Vieraskieliset opiskelijat, (3)


 4. 11c5 -- Väestö ja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusryhmän ja iän mukaan, 2004-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 408578 Päivitetty: 28.11.2019

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
  2. Koulutusryhmä: Yhteensä, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, Lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma, Ammatilliset perustutkinnot, ..., Yliopistojen jatkokoulutus (lisensiaatin-, tohtori- ja lääkäreiden erikoistumiskoulutus) (9)
  3. Ikä: Yhteensä, 16, 17, 18, ..., 70 - (57)
  4. Tiedot: Väestö yhteensä, Väestö, naiset, Väestö, miehet, Uudet opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot, naiset (12)


 5. 12dc -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot koulutusalueen ja koulutusalan (Kansallinen koulutusluokitus) mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 3111851 Päivitetty: 28.11.2019

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Ulkomaat (313)
  3. Koulutusala: Yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Taidealat, ..., Kuljetuspalvelut (30)
  4. Koulutuslaji: Yhteensä, Peruskoulukoulutus, Perusasteen aikuiskoulutus, Lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma, ..., Erikoisammattitutkínnot, oppisopimuskoulutus (16)
  5. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Uudet opiskelijat, naiset, Uudet opiskelijat, miehet, Opiskelijat yhteensä, ..., Tutkinnot miehet (9)


 6. 005 -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kansalaisuuden, sukupuolen, koulutussektorin ja koulutusalan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) mukaan 2002-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 14303004 Päivitetty: 29.11.2018

  1. Kansalaisuus: Kansalaisuus yhteensä, Afganistan, Albania, Algeria, ..., Tuntematon (187)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Perus- ja jatkokoulutus: Perus- ja jatkokoulutus yhteensä, Peruskoulutus, Jatkokoulutus, (3)
  4. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Humanistiset ja taidealat, Yhteiskunnalliset alat, ..., Muut tai tuntemattomat koulutusalat (13)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)


 7. 006 -- Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot äidinkielen, sukupuolen, koulutussektorin ja koulutusalan (Kansallinen koulutusluokitus 2016) mukaan 2002-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 12480682 Päivitetty: 29.11.2018

  1. Äidinkieli: Äidinkielet yhteensä, Tuntematon, afar, abhaasi, ..., zulu (162)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Perus- ja jatkokoulutus: Perus- ja jatkokoulutus yhteensä, Peruskoulutus, Jatkokoulutus, (3)
  4. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, ..., Muut tai tuntemattomat koulutusalat (13)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  6. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  7. Tiedot: Uudet opiskelijat yhteensä, Opiskelijat yhteensä, Tutkinnot yhteensä, (3)