11wc -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja maakunnittain, lukuvuosi 2007/2008 -- lukuvuosi 2017/2018
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Koulutussektori

Yhteensä 5 Valittu

Etsi

Koulutusmaakunta

Yhteensä 21 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
12.3.2020
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.:
lukumäärä
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorin ko. maakunnassa %:
prosentti
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorilla, %:
prosentti
Keskeytti tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan, %:
prosentti
Seuraava päivitys
12.3.2021
Luontipäivä
14.3.2019
Lähde
Koulutuksen keskeyttäminen, Tilastokeskus
Kuutio
003_11wc_2017
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
... tieto on salassapitosäännön alainen
Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi.

Keskeyttämistietoja ei ole ilmoitettu alle 45 opiskelijan ryhmistä satunnaisvaihtelun vaikutuksen vuoksi. Nämä tiedot ovat kuitenkin mukana kaikissa kokonaismäärissä. Koko aikasarjassa on käytetty aluejakoa vuodelta 2017.

Pohjanmaan maakunnan ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrät lukuvuonna 2012/2013 ovat tavanomaista suuremmat, koska Vaasan alueen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä puuttui noin 400 opiskelijaa vuonna 2013.
Koulutusmaakunta
Koulutuksen sijaintimaakunta, oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän sijaintimaakunta. Luokitus: 1.1.[tilastovuosi]