1. 001 -- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2000 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 121998 Päivitetty: 13.12.2018

  1. Peruskoulun sijaintialue: Koko maa, Akaa, Vantaa, Tampere, ..., Kökar (296)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. tiedot: Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä, Jatkoi heti opiskelua lukiokoulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua valmentavassa tai valmistavassa koulutuksessa, ..., Ei jatkanut heti edellä mainituissa koulutuksissa (6)


 2. 002 -- Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön hakeminen jatko-opintoihin 2002 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36791 Päivitetty: 13.12.2018

  1. Peruskoulun sijaintimaakunta: Koko maa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  4. Tiedot: Peruskoulun 9. luokan päättäneet yhteensä, Lukiokoulutukseen päättövuonna ensisijaisesti hakeneet, Ammatilliseen koulutukseen päättövuonna ensisijaisesti hakeneet, Valmentaviin tai valmistaviin koulutuksiin päättövuonna ensisijaisesti hakeneet, ..., Ei hakenut peruskoulun päättövuonna yhteishaussa (6)


 3. 003 -- Uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2003 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 196686 Päivitetty: 13.12.2018

  1. Oppilaitoksen sijaintialue: Koko maa, Valkeakoski, Espoo, Helsinki, ..., Ulkomaat (240)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)
  4. Tiedot: Ylioppilaat yhteensä, Jatkoi heti opiskelua ammatillisessa koulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua ammattikorkeakoulukoulutuksessa, Jatkoi heti opiskelua yliopistokoulutuksessa, Ei jatkanut heti tutkintotavoitteista opiskelua (5)


 4. 004 -- Uusien ylioppilaiden välitön hakeminen jatko-opintoihin 2003 - 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32184 Päivitetty: 13.12.2018

  1. Oppilaitoksen sijaintimaakunta: Koko maa, Pirkanmaa, Uusimaa, Päijät-Häme, ..., Maakunta tuntematon (21)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)
  4. Tiedot: Ylioppilaat yhteensä, Ammatilliseen koulutukseen ylioppilasvuonna hakeneet, Vain ammattikorkeakoulukoulutukseen (amk) ylioppilasvuonna hakeneet, Sekä amk- että yliopistokoulutukseen ylioppilasvuonna hakeneet, ..., Ei hakenut ylioppilasvuonna jatko-opintoihin (6)


 5. 005 -- Koulutukseen hakeneet aikaisemman tutkinnon mukaan 2012-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13837 Päivitetty: 13.12.2018

  1. Aiempi tutkinto: Yhteensä, Peruskoulu tai aikaisempi koulutus tuntematon, Toisen asteen ammatillinen tutkinto, Ylioppilastutkinto ja opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ..., Ammattikorkeakoulututkinto (11)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Toisen asteen ammatillinen koulutus, Yliopistokoulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Lukiokoulutus (5)
  3. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  5. Tiedot: Hakeneet, (1)


 6. 006 -- Uudet opiskelijat sukupuolen, koulutuksen ja aikaisemman tutkinnon (Kansallinen koulutusluokitus 2016) mukaan 2012-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 677657 Päivitetty: 13.12.2018

  1. Aiempi tutkinto: Aiemmat tutkinnot yhteensä, Ylioppilastutkinto, Ylioppilastutkinto ja toisen asteen ammatillinen tutkinto, Toisen asteen ammatillinen tutkinto, ..., Peruskoulu tai aikaisempi koulutus tuntematon (13)
  2. Koulutussektori: Koulutussektorit yhteensä, Lukiokoulutus, Toisen asteen ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulukoulutus, Yliopistokoulutus (5)
  3. Koulutusala: Koulutusalat yhteensä, Yleissivistävä koulutus, Kasvatusalat, Humanistiset ja taidealat, ..., Palvelualat (12)
  4. Koulutus: Koulutukset yhteensä, Lukiokoulutus, Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus, Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus, ..., Ylempi korkeakoulututkinto (11)
  5. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Naiset, Miehet, (3)
  6. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  7. Uudet opiskelijat: Uudet opiskelijat, (1)