019 -- Historiasarjat: Kansantalouden tilinpito 1860-2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Taloustoimi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 164 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 158 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
12.7.2018
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Talous- ja ympäristötilastot
Kansantalouden tilinpito
Puhelin 029 551 3484
Sähköposti: kansantalous@tilastokeskus.fi
Yksikkö
Indeksi, miljoonaa euroa, miljoonaa markkaa, tuhatta markkaa
Luontipäivä
12.7.2018
Lähde
Tilastokeskus ja Hjerppe, Riitta (1988) Suomen talous 1860-1985: Kasvu ja rakennemuutos
Kuutio
vtp_019_201700
Alaviitteet

Alaviitteet


Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat sisältävät Suomen taloutta kuvaavia aikasarjoja vuodesta 1860 alkaen. Tilaston aikasarjat on rakennettu ns. kasvututkimus-projektissa 1960-1980-lukujen aikana. Aikasarjoja on jatkettu vuodesta 1975 eteenpäin Tilastokeskuksen päivittyneillä tiedoilla. Tilaston käypähintaiset sarjat ovat nykymarkoissa tai euroissa, lisäksi aikavälillä 1860-1960 käypähintaisen sarjan arvo on laskettu myös vanhoissa markoissa eli ennen vuoden 1963 rahauudistuksen arvoa vastaavin käyvin hinnoin. Tämän sarjan käypähintainen arvo on saatu kertomalla nykymarkoissa oleva sarja sadalla. Eurot on muunnettu markoiksi kertomalla ne luvulla 5,94573. Väestön määränä on vuodesta 1975 lähtien vuoden keskiväkiluku.
Työllisyyttä on mitattu toteutuneina työtunteina ja työllisten lukumääränä vuodesta 1960 lähtien. Aikaisemmin työpanosta mitattiin henkilötyövuosina, jolloin osa-aikaiset työntekijät muunnettiin kokovuotisiksi. Henkilötyövuoden käsite ei ota huomioon muutoksia vuotuisessa työtuntimäärässä. Työpanosindeksi kuvaa henkilötyövuosien kehitystä 1860-1960, ja sitä on jatkettu vuonna 1960 toteutuneiden työtuntien sarjalla ja jälleen vuonna 1975 ESA2010:n mukaisella toteutuneiden työtuntien sarjalla.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet