1. Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 104172 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P2K Välituotekäyttö, B1GPHT Arvonlisäys, brutto perushintaan, D21R Tuoteverot, ..., B5NT Kansantulo (D1R+D4+B2N+B3N+D2NT) (59)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2016 hinnoin, Arvon muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (7)


 2. Kotitalouksien tunnuslukuja 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 26412 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: B6NT/CP Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin, B6NT/VV00 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, viitevuoden 2010 hintoihin, B6NT/VI Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi, 2010=100, B6NT/VOL Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, volyymin vuosimuutos, prosenttia, ..., LKOTK Kotitalouksien lukumäärä (1 000 kotitaloutta) (28)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 3. Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 29143 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: B1GMHT/CP Bruttokansantuote käypiin hintoihin, euroa, B1GMHT2/VI Bruttokansantuote, volyymi-indeksi, 2010=100, B1GMHT/VOL Bruttokansantuote, volyymin vuosimuutos, prosenttia, B5GT/CP Bruttokansantulo käypiin hintoihin, euroa, ..., EPKT Keskiväkiluku (1000 henkeä) (34)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 4. Pääaggregaatit, prosenttiosuudet 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 24468 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: D11R/B1GMHT Saadut palkat ja palkkiot, prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, D12R/B1GMHT Työnantajan sosiaaliturvamaksut, prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, B13NT/B1GMHT Toimintaylijäämä + sekatulo (netto), prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, D2R/B1GMHT Saadut tuotannon ja tuonnin verot, prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, ..., B5NT/B5NT Kansantulon osuus kansantulosta (38)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 5. Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 55488 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P2K Välituotekäyttö, B1GPHT Arvonlisäys, brutto perushintaan, D21R Tuoteverot, ..., B6NT1/VOL Käytettävissä oleva tulo, netto, volyymin vuosimuutos % (74)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 6. Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 21965 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: P3K/HI00 Kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, P3YK/HI00 Yksityiset kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, P3JK/HI00 Julkiset kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, P31K/HI00 Yksilölliset kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, ..., B6NT/HM Käytettävissä oleva tulo, (netto) hinnan muutos % (38)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 7. Tuotanto- ja tulonmuodostustilit 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 35301423 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (141)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), ..., B3NT Sekatulo, netto (18)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Volyymin muutokset, %, Edellisen vuoden hinnoin, (4)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 8. Työllisyys ja työtunnit 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2944320 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (141)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Taloustoimi: E1 Työlliset, kotimaa (1 000 henkeä), E11 Työlliset, yrittäjät, kotimainen, E12 Työlliset, palkansaajat, kotimainen, E2 Tehdyt työtunnit, kotimaa (1 000 000 h), ..., E22 Tehdyt työtunnit, palkansaajat (6)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 9. Varastomuutos ja arvoesineiden nettohankinta 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 280443 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (133)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S122 Muut rahalaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (9)
  3. Taloustoimi: P52 Varastojen muutos, P53 Arvoesineiden nettohankinta, (2)
  4. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 10. Yksityinen kulutus 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 142019 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: C01+C02 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka, C011 Elintarvikkeet, C0111 Leipä- ja viljatuotteet, C0112 Liha ja lihatuotteet, ..., P41K Todellinen yksilöllinen kulutus (66)
  2. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2016 hinnoin, Volyymin muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (6)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 11. Julkinen kulutus 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 35696 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, ..., S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (6)
  2. Taloustoimi: P31K Yksilölliset kulutusmenot, P32K Kollektiiviset kulutusmenot, P3K Kulutusmenot, (3)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Volyymin muutokset, %, Osuus taloustoimesta, %, Edellisen vuoden hinnoin (5)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 12. Sektoritilit 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 927381 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S2 Ulkomaat (20)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), ..., OTEK Kokonaismenot (257)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 13. Sektoritilit (keskeiset taloustoimet) 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 307982 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S2 Ulkomaat (20)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P2K Välituotekäyttö, B1GPHT Arvonlisäys, brutto perushintaan, P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, ..., OTEK Kokonaismenot (83)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 14. Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja -menot 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 73487 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S13141 Työeläkelaitokset, S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (5)
  2. Taloustoimi: P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P131R Markkinattomien tuotteiden myynnit, D2R Saadut tuotannon ja tuonnin verot, ..., B9T Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-) (34)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, Suhde BKT:hen, %, (2)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 15. Lisätiedot 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 20145 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Taloustoimi: B1GMHT/CP Bruttokansantuote käypiin hintoihin, euroa, LVOK Verokertymä, OECD, LVOKP Verokertymä suhteessa bruttokansantuotteeseen, %, LKTTH Kauppatase (Tullihallitus), milj. €, ..., USD Dollari, vuoden keskikurssi (25)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 16. Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 40456881 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., PALV Palvelut (139)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Vara: TOT Kiinteän pääoman bruttomuodostus, N111 Asuinrakennukset, N111+N112 Rakennukset ja rakennelmat, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, ..., N117 Henkiset omaisuustuotteet (14)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2016 hinnoin, Volyymin muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (6)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 17. Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 48762623 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (141)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Vara: TOT Kiinteän pääoman bruttomuodostus, N111 Asuinrakennukset, N111+N112 Rakennukset ja rakennelmat, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, ..., N117 Henkiset omaisuustuotteet (13)
  4. Pääomatieto: B Bruttokanta, N Nettokanta, P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, P Poistuma, (4)
  5. Tiedot: Käypiin hintoihin, Vuoden 2010 hintoihin, (2)
  6. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 18. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kiinteän pääoman bruttomuodostus, bruttokanta ja nettokanta 1975-2016

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 361111 Päivitetty: 13.7.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Tehdasteollisuus, ..., PALV Palvelut (27)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (9)
  3. Pääomatieto: B Bruttokanta, N Nettokanta, P51 Kiinteän pääoman bruttomuodostus, (3)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Vuoden 2010 hintoihin, Edellisen vuoden hinnoin, (3)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016 (42)


 19. Historiasarjat: Yksityisen kulutuksen, tavaratuonnin ja tavaraviennin rakenne 1860-1970

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 10080 Päivitetty: 16.10.2013

  1. Taloustoimi: Yksityisen kulutuksen rakenne, Elintarvikkeiden osuus yksityisestä kulutuksesta, %, Juomien osuus yksityisestä kulutuksesta, %, Tupakan osuus yksityisestä kulutuksesta, %, ..., Muiden hyödykkeiden osuus tavaratuonnista, % (21)
  2. Vuosi: 1860, 1865, 1869, 1870, ..., 1970 (26)


 20. Historiasarjat: Kansantalouden tilinpito 1860-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 211084 Päivitetty: 14.7.2016

  1. Taloustoimi: B1GMHT/IND Bruttokansantuotteen volyymi-indeksi, 1926=100, B1GMHT/CAP Bruttokansantuote per capita, volyymi-indeksi , 1926=100, B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, milj. mk, B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, 1 000 mk, ..., B1GPHT/PALV/MK Palveluiden bruttoarvonlisäys käyvin hinnoin 1975-2001, milj. mk, ESA2010 (164)
  2. Vuosi: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2015 (156)


 21. Kotitalouksien velkaantuneisuus 1980-2008

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 4082 Päivitetty: 14.10.2009

  1. Tieto: Luottokanta yhteensä, Asuntoluotot, Kulutus- ja opintoluotot, Muut luotot, ..., Velka-aste muista luotoista, % (9)
  2. Vuosi: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2008 (29)