1. 001 -- Bruttokansantuote ja -tulo 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 106294 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P2K Välituotekäyttö, B1GPHT Arvonlisäys, brutto perushintaan, D21R Tuoteverot, ..., B5NT Kansantulo (D1R+D4+B2N+B3N+D2NT) (59)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2017 hinnoin, Arvon muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (7)


 2. 002 -- Kotitalouksien tunnuslukuja 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26577 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: B6NT/CP Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin, B6NT/VV00 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, viitevuoden 2010 hintoihin, B6NT/VI Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi, 2010=100, B6NT/VOL Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, volyymin vuosimuutos, prosenttia, ..., LKOTK Kotitalouksien lukumäärä (1 000 kotitaloutta) (28)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 3. 003 -- Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29318 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: B1GMHT/CP Bruttokansantuote käypiin hintoihin, euroa, B1GMHT2/VI Bruttokansantuote, volyymi-indeksi, 2010=100, B1GMHT/VOL Bruttokansantuote, volyymin vuosimuutos, prosenttia, B5GT/CP Bruttokansantulo käypiin hintoihin, euroa, ..., EPKT Keskiväkiluku (1000 henkeä) (34)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 4. 004 -- Pääaggregaatit, prosenttiosuudet 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24590 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: D11R/B1GMHT Saadut palkat ja palkkiot, prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, D12R/B1GMHT Työnantajan sosiaaliturvamaksut, prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, B13NT/B1GMHT Toimintaylijäämä + sekatulo (netto), prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, D2R/B1GMHT Saadut tuotannon ja tuonnin verot, prosenttiosuus bruttokansantuotteesta, ..., B5NT/B5NT Kansantulon osuus kansantulosta (38)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 5. 005 -- Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 56003 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P2K Välituotekäyttö, B1GPHT Arvonlisäys, brutto perushintaan, D21R Tuoteverot, ..., B6NT1/VOL Käytettävissä oleva tulo, netto, volyymin vuosimuutos % (74)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 6. 006 -- Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22123 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: P3K/HI00 Kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, P3YK/HI00 Yksityiset kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, P3JK/HI00 Julkiset kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, P31K/HI00 Yksilölliset kulutusmenot, hintaindeksi 2010=100, ..., B6NT/HM Käytettävissä oleva tulo, (netto) hinnan muutos % (38)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 7. 007 -- Tuotanto- ja tulonmuodostustilit 1975-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 36135811 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (141)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), ..., B3NT Sekatulo, netto (18)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Volyymin muutokset, %, Edellisen vuoden hinnoin, (4)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 8. 008 -- Työllisyys ja työtunnit 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3012616 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (141)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Taloustoimi: E1 Työlliset, kotimaa (1 000 henkeä), E11 Työlliset, yrittäjät, kotimainen, E12 Työlliset, palkansaajat, kotimainen, E2 Tehdyt työtunnit, kotimaa (1 000 000 h), ..., E22 Tehdyt työtunnit, palkansaajat (6)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 9. 009 -- Varastomuutos ja arvoesineiden nettohankinta 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 289580 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., G_T_pl_S13 Yksityiset palvelut (133)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S122 Muut rahalaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (9)
  3. Taloustoimi: P52 Varastojen muutos, P53 Arvoesineiden nettohankinta, (2)
  4. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 10. 010 -- Yksityinen kulutus 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 145008 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: C01+C02 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka, C011 Elintarvikkeet, C0111 Leipä- ja viljatuotteet, C0112 Liha ja lihatuotteet, ..., P41K Todellinen yksilöllinen kulutus (66)
  2. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2017 hinnoin, Volyymin muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (6)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 11. 011 -- Julkinen kulutus 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36318 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, ..., S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (6)
  2. Taloustoimi: P31K Yksilölliset kulutusmenot, P32K Kollektiiviset kulutusmenot, P3K Kulutusmenot, (3)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Volyymin muutokset, %, Osuus taloustoimesta, %, Edellisen vuoden hinnoin (5)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 12. 012 -- Sektoritilit 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 948283 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S2 Ulkomaat (20)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), ..., OTEK Kokonaismenot (257)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 13. 013 -- Sektoritilit (keskeiset taloustoimet) 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 314809 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S2 Ulkomaat (20)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P2K Välituotekäyttö, B1GPHT Arvonlisäys, brutto perushintaan, P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, ..., OTEK Kokonaismenot (83)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 14. 014 -- Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja -menot 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 74909 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S13141 Työeläkelaitokset, S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (5)
  2. Taloustoimi: P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P131R Markkinattomien tuotteiden myynnit, D2R Saadut tuotannon ja tuonnin verot, ..., B9T Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-) (34)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, Suhde BKT:hen, %, (2)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 15. 015 -- Lisätiedot 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20244 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: B1GMHT/CP Bruttokansantuote käypiin hintoihin, euroa, LVOK Verokertymä, OECD, LVOKP Verokertymä suhteessa bruttokansantuotteeseen, %, LKTTH Kauppatase (Tullihallitus), milj. €, ..., USD Dollari, vuoden keskikurssi (25)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 16. 016 -- Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 41407274 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., PALV Palvelut (139)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Vara: TOT Varatyypit yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N111+N112 Rakennukset ja rakennelmat, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, ..., N117 Henkiset omaisuustuotteet (14)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2017 hinnoin, Volyymin muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (6)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 17. 017 -- Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma 1975-2017

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 46686795 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., PALV Palvelut (134)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Vara: TOT Varatyypit yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N111+N112 Rakennukset ja rakennelmat, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, ..., N117 Henkiset omaisuustuotteet (13)
  4. Pääomatieto: B Bruttokanta, N Nettokanta, P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, P Poistuma, (4)
  5. Tiedot: Käypiin hintoihin, Vuoden 2010 hintoihin, (2)
  6. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 18. 018 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kiinteän pääoman bruttomuodostus, bruttokanta ja nettokanta 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 543068 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B_E Koko teollisuus, B Kaivostoiminta ja louhinta, ..., PALV Palvelut (40)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (9)
  3. Pääomatieto: B Bruttokanta, N Nettokanta, P51 Kiinteän pääoman bruttomuodostus, (3)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Vuoden 2010 hintoihin, Edellisen vuoden hinnoin, (3)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 19. 019 -- Historiasarjat: Kansantalouden tilinpito 1860-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 212097 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: B1GMHT/IND Bruttokansantuotteen volyymi-indeksi, 1926=100, B1GMHT/CAP Bruttokansantuote per capita, volyymi-indeksi , 1926=100, B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, milj. mk, B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, 1 000 mk, ..., B1GPHT/PALV/MK Palveluiden bruttoarvonlisäys käyvin hinnoin 1975-2001, milj. mk, ESA2010 (164)
  2. Vuosi: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2017 (158)