1. 010 -- Yksityinen kulutus 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 145986 Päivitetty: 31.1.2019

  1. Taloustoimi: C01+C02 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka, C011 Elintarvikkeet, C0111 Leipä- ja viljatuotteet, C0112 Liha ja lihatuotteet, ..., P41K Todellinen yksilöllinen kulutus (66)
  2. Tiedot: Käypiin hintoihin, Viitevuoden 2010 hinnoin, Viitevuoden 2017 hinnoin, Volyymin muutokset, %, ..., Edellisen vuoden hinnoin (6)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 2. 019 -- Historiasarjat: Kansantalouden tilinpito 1860-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 212097 Päivitetty: 12.7.2018

  1. Taloustoimi: B1GMHT/IND Bruttokansantuotteen volyymi-indeksi, 1926=100, B1GMHT/CAP Bruttokansantuote per capita, volyymi-indeksi , 1926=100, B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, milj. mk, B1GMHT/MK Bruttokansantuote käyvin hinnoin, 1860 - 1960, 1 000 mk, ..., B1GPHT/PALV/MK Palveluiden bruttoarvonlisäys käyvin hinnoin 1975-2001, milj. mk, ESA2010 (164)
  2. Vuosi: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2017 (158)


 3. 11sf -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä, vuosittain, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 205839 Päivitetty: 28.6.2019

  1. Taloustoimi: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan, B1NMH Nettokansantuote markkinahintaan, P1R Tuotos perushintaan, tulona, P2K Välituotekäyttö, menona, ..., P41K Todellinen yksilöllinen kulutus, menona (58)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Suhde BKT:hen, %, Suhde kansantuloon, %, ..., Aste, % (12)


 4. 11t4 -- Julkinen kulutus, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 35381 Päivitetty: 20.6.2019

  1. Taloustoimi: P3K Kulutusmenot, menona, P31K Yksilölliset kulutusmenot, menona, P32K Kollektiiviset kulutusmenot, menona, (3)
  2. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, ..., S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (6)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Osuus taloustoimesta, %, Volyymisarja, viitevuosi 2010 (5)


 5. 11ws -- Työllisyys ja työtunnit vuosittain, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2046628 Päivitetty: 20.6.2019

  1. Taloustoimi: E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä), E11 Yrittäjät, kotimaa (1000 henkeä), E12 Palkansaajat, kotimaa (1 000 henkeä), E2 Tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia), ..., E22 Palkansaajien tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia) (6)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1Y Yksityinen sektori, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (21)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., T97-T98 Kotitalouspalvelut (142)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  5. Tiedot: Alkuperäinen sarja, (1)


 6. 11yx -- Tulot ja menot sektoreittain, vuosittain, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1448820 Päivitetty: 20.6.2019

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S2 Ulkomaat (21)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, P11R Markkinatuotos, tulona, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, tulona, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), tulona, ..., OTES Menot yhteensä, sulautettu (262)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Suhde BKT:hen, %, (2)


 7. 123h -- Tulot ja tuotanto sektoreittain ja toimialoittain, vuosittain, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 35203349 Päivitetty: 26.6.2019

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, P11R Markkinatuotos, tulona, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, tulona, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), tulona, ..., P53K Arvoesineiden nettohankinta, menona (20)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., T97-T98 Kotitalouspalvelut (144)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  5. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Volyymisarja, viitevuosi 2010, (4)


 8. 123x -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tulot ja menot henkeä kohden, vuosittain, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26412 Päivitetty: 20.6.2019

  1. Taloustoimi: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan, B1NMH Nettokansantuote markkinahintaan, B5G Bruttokansantulo (BKTL), B5N Nettokansantulo, ..., EP Keskiväkiluku (1000 henk.) (14)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Volyymi-indeksi, 2010 = 100, Volyymisarja, viitevuosi 2010, (4)


 9. 124l -- Investoinnit ja kiinteä pääoma, vuosittain, 1975-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 136085993 Päivitetty: 20.6.2019

  1. Taloustoimi: P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, tulona, P51K Kiinteän pääoman bruttomuodostus, menona, BKANTA Bruttokanta, NKANTA Nettokanta, POISTUMA Poistuma (5)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (16)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011-016 Maatalous, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (135)
  4. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N111, N112 Rakennukset ja rakennelmat, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, ..., N1171 Tutkimus ja kehittäminen (14)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)
  6. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Volyymisarja, viitevuosi 2010, ..., Kiinteän perusvuoden 2010 hinnoin (6)