1. 124k -- Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2018*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2204501 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., T97-T98 Kotitalouspalvelut (136)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  4. Tiedot: Työn tuottavuus (arvonlisäys per työtunti), vuosimuutos, %, Työn tuottavuus (tuotos per työtunti), vuosimuutos, %, Työn tuottavuus (arvonlisäyksen per työtunti), indeksi, 2010=100, Työn tuottavuus (tuotos per työtunti), indeksi, 2010=100, (4)


 2. 001 -- Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 915365 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOST Jalostus, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Asuntovarojen kontribuutio, %, Arvonlisäyksen volyymin muutos, %, Pääomapanoksen kontribuutio yhteensä, %, ICT pääoman kontribuutio, %, ..., Kokonaistuottavuuden indeksi 1975=100 (ml. työpanoksen rakennemuutos) (12)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 3. 002 -- Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 913575 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOST Jalostus, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Työpanoksen uudelleenallokoitumisen kontribuutio, Työn tuottavuus (koko talous), Kokonaistuottavuuden muutos, %, Kokonaistuottavuuden muutos, % (ml. työpanoksen rakennemuutos), ..., Työn tuottavuuden indeksi 1975=100 (13)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 4. 003 -- Tuotokseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 716705 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOST Jalostus, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Tuotoksen volyymin muutos, %, Välituotekäytön kontribuution muutos, %, Pääomapanoksen kontribuution muutos, %, Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, %, ..., Kokonaistuottavuuden indeksi 1975=100 (ml. työpanoksen rakennemuutos) (8)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 5. 004 -- Tuotokseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 550001 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOST Jalostus, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Kokonaistuottavuuden muutos, %, Kokonaistuottavuuden muutos, % (ml. työpanoksen rakennemuutos), Välituotepanoksen muutoksen kontribuutio, %, Pääomaintensiteetin kontribuutio, %, ..., Työn tuottavuuden indeksi 1975=100 (7)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 6. 006 -- Pääoma- ja työvoimakorvaukset toimialoittain 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 55806 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Tiedot: Pääomakorvaukset, Työvoimakorvaukset, (2)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 7. 007 -- Pääomakanta toimialoittain 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 943286 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (64)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tavaratyyppi: TOT Varatyypit yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset, N1122 Muut rakennelmat, ..., N1174 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset (15)
  4. Tiedot: Tuottava pääomakanta, Pääoman hintaindeksi, 2000=100, (2)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 8. 008 -- Nettotuottoasteet toimialoittain 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 43188 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 9. 009 -- Kulumisasteet toimialoittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19049 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Tavaratyyppi: N111 Asuinrakennukset, N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset, N1122 Muut rakennelmat, N1123 Maanparannukset, ..., N1174 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset (14)


 10. 010 -- Toimialojen kontribuutiot koko kansantalouden tuottavuuteen 1975-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 160921 Päivitetty: 30.11.2018

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Tiedot: Kokonaistuottavuus, arvonlisäys, Työn tuottavuus, arvonlisäys, Kokonaistuottavuus, tuotos, Työn tuottavuus, tuotos, (4)
  4. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2017 (42)