1. 11fw -- Tuottavuuden muutoksen osatekijät toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2019*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3492110 Päivitetty: 10.9.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (92)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Taloustoimi: P1 Tuotos perushintaan, B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan, (2)
  4. Tuottavuustyyppi: Työn tuottavuus, Kokonaistuottavuus, (2)
  5. Tiedot: Työn tuottavuuden muutos, % (riippumatta tuottavuustyypistä), Työtuntien uudelleenallokoitumisen kontribuutio, Volyymin muutos, % (riippumatta tuottavuustyypistä), Välituotekäytön kontribuutio, ..., Toimialan kontribuutio koko talouden tuottavuuteen (16)
  6. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)


 2. 11im -- Tuottava pääomakanta ja kulumisaste toimialoittain, sektoreittain ja varoittain, vuosittain, 1975-2019*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1521690 Päivitetty: 10.9.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (64)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Vara: N111 Asuinrakennukset, N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset, N1122 Muut rakennelmat, N1123 Maanparannukset, ..., TOT Varatyypit yhteensä (15)
  4. Tiedot: Tuottava pääomakanta, Pääoman hintaindeksi, 2000=100, Kulumisaste, (3)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)


 3. 124k -- Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2019*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2253455 Päivitetty: 18.9.2020

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (136)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)
  4. Tiedot: Työn tuottavuus (arvonlisäys per työtunti), vuosimuutos, %, Työn tuottavuus (tuotos per työtunti), vuosimuutos, %, Työn tuottavuus (arvonlisäyksen per työtunti), indeksi, 2010=100, Työn tuottavuus (tuotos per työtunti), indeksi, 2010=100, (4)


 4. 12rk -- Nettotuottoasteet sekä pääoma- ja työvoimakorvaukset toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2019*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 85184 Päivitetty: 10.9.2020

  1. Toimiala: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Tiedot: Pääomakorvaukset, Työvoimakorvaukset, Nettotuottoaste, (3)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)