1. Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 886081 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOS, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Arvonlisäyksen volyymin muutos, %, Pääomapanoksen kontribuutio yhteensä, %, ICT pääoman kontribuutio, %, T&K pääoman kontribuutio, %, ..., Kokonaistuottavuuden indeksi 1975=100 (ml. työpanoksen rakennemuutos) (12)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 2. Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 830431 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOS, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Kokonaistuottavuuden muutos, %, Kokonaistuottavuuden muutos, % (ml. työpanoksen rakennemuutos), Pääomaintensiteetin kontribuutio, %, ICT-pääomaintensiteetin kontribuutio, %, ..., Työn tuottavuuden indeksi 1975=100 (11)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 3. Tuotokseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 620646 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOS, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Tuotoksen volyymin muutos, %, Välituotekäytön kontribuution muutos, %, Pääomapanoksen kontribuution muutos, %, Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, %, ..., Kokonaistuottavuuden indeksi 1975=100 (ml. työpanoksen rakennemuutos) (8)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 4. Tuotokseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 578790 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, ALKUT Alkutuotanto, JALOS, PALV Palvelut, ..., T Kotitalouspalvelut (87)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Tiedot: Kokonaistuottavuuden muutos, %, Kokonaistuottavuuden muutos, % (ml. työpanoksen rakennemuutos), Välituotepanoksen muutoksen kontribuutio, %, Pääomaintensiteetin kontribuutio, %, ..., Työn tuottavuuden indeksi 1975=100 (7)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 5. Työn tuottavuus toimialoittain 1975-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1666582 Päivitetty: 31.1.2017

  1. Toimiala: 0 Toimialat yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, 01 Maatalous ja metsästys, 011_016 Maatalous, ..., PALV Palvelut (136)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (18)
  3. Taloustoimi: ARVL Työn tuottavuus laskettuna arvonlisäyksen kautta, TUOTOS Työn tuottavuus laskettuna tuotoksen kautta, (2)
  4. Tiedot: Indeksi, 2010=100, Vuosimuutos, %, (2)
  5. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2015 (40)


 6. Pääoma- ja työvoimakorvaukset toimialoittain 1975-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 51981 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Tiedot: Pääomakorvaukset, Työvoimakorvaukset, (2)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 7. Pääomakanta toimialoittain 1975-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 1322223 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Tavaratyyppi: N111 Asuinrakennukset, N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset, N1122 Muut rakennelmat, N1123 Maanparannukset, ..., N1174 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset (14)
  4. Tiedot: Tuottava pääomakanta, Pääoman hintaindeksi, 2000=100, Vuokrahinta, (3)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 8. Nettotuottoasteet toimialoittain 1975-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 50913 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2015 (41)


 9. Kulumisasteet toimialoittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 18927 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Tavaratyyppi: N111 Asuinrakennukset, N1121 Muut talorakennukset kuin asuinrakennukset, N1122 Muut rakennelmat, N1123 Maanparannukset, ..., N1174 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset (14)


 10. Toimialojen kontribuutiot koko kansantalouden tuottavuuteen 1975-2015

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 152216 Päivitetty: 30.11.2016

  1. Toimiala: 01 Maatalous ja metsästys, 02 Metsätalous, 03 Kalatalous, 05_09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., 97_98 Kotitalouspalvelut (63)
  2. Sektori: S1J Julkinen sektori (S13), S1Y Yksityinen sektori, (2)
  3. Tiedot: Kokonaistuottavuus, arvonlisäys, Työn tuottavuus, arvonlisäys, Kokonaistuottavuus, tuotos, Työn tuottavuus, tuotos, (4)
  4. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2015 (40)