1. 001 -- Sektoritilit neljännesvuosittain

    Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 991379 Päivitetty: 22.9.2017

    1. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (8)
    2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), ..., B1NMHT Nettokansantuote (130)
    3. Sarjatyyppi: Kausitasoitettu ja työpaiväkorjattu, Alkuperäinen, Trendi, (3)
    4. Neljännes: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2017Q2 (74)