1. 001 -- Rahoitustilinpidon vuositiedot vuodesta 1995 alkaen

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3004723 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Vaade: AF0 Vaateet yhteensä, AF1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, AF11 Monetaarinen kulta, AF12 Erityiset nosto-oikeudet, ..., AF89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (32)
  2. Velkojasektori: S0 Sektorit yhteensä, S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (23)
  3. Velallissektori: S0 Sektorit yhteensä, S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (23)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  5. Tase/Rahoitustaloustoimet: Tase, Rahoitustaloustoimet, (2)


 2. 002 -- Rahoitustilinpidon neljännesvuositiedot vuodesta 1997 alkaen

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 5613841 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Vaade: AF0 Vaateet yhteensä, AF1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, AF2 Käteisraha ja talletukset, AF21 Käteisraha, ..., AF8 Muut saamiset ja velat (24)
  2. Velkojasektori: S0 Sektorit yhteensä, S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S11+S14+S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (19)
  3. Velallissektori: S0 Sektorit yhteensä, S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt, ..., S11+S14+S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (19)
  4. Neljännes: 1997Q4, 1998Q1, 1998Q2, 1998Q3, ..., 2018Q4 (85)
  5. Tase/Rahoitustaloustoimet: Tase, Rahoitustaloustoimet, (2)


 3. 003 -- Reaalivarallisuus sektoreittain 1995-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23923 Päivitetty: 28.9.2018

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä), S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S1311 Valtionhallinto, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (8)
  2. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, ..., N211 Maa (10)
  3. Taloustoimi: Vuosimuutos, Kanta vuoden lopussa, (2)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)


 4. 004 -- Sosiaalivakuutukseen kuuluvat eläkevastuut vuoden 2016 lopussa

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5247 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Eläkejärjestelmä: Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), Yksityiset alat, Julkiset alat, Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), ..., Etuusperusteiset ja muut maksuihin perustumattomat eläkejärjestelmät (6)
  2. Vuosi: 2015, 2016, (2)
  3. Diskonttokorko: 3 % (perusoletus), 2 %, 4 %, Määrittelemätön, (4)