1. 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat, neljännesvuosittain, 1995Q1-2019Q2

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 22795987 Päivitetty: 27.9.2019

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Velkojasektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (33)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (33)
  4. Vuosineljännes: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2019Q2 (98)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 2. 11qp -- Rahoitusvarat ja velat, vuosittain, 1995-2018

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 5296234 Päivitetty: 27.9.2019

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Velkojasektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (32)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (32)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 3. 11zx -- Reaalivarat, vuosittain, 1995-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26289 Päivitetty: 27.9.2019

  1. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, ..., N211 Maa (10)
  2. Velkojasektori: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S1311 Valtionhallinto, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (8)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 4. 004 -- Sosiaalivakuutukseen kuuluvat eläkevastuut vuoden 2016 lopussa

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5247 Päivitetty: 8.3.2019

  1. Eläkejärjestelmä: Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), Yksityiset alat, Julkiset alat, Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), ..., Etuusperusteiset ja muut maksuihin perustumattomat eläkejärjestelmät (6)
  2. Vuosi: 2015, 2016, (2)
  3. Diskonttokorko: 3 % (perusoletus), 2 %, 4 %, Määrittelemätön, (4)