1. 11tf -- Tuotannon suhdannekuvaaja, 1995M01-2020M11

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 109117 Päivitetty: 15.1.2021

    1. Kuukausi: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M11 (311)
    2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B-F Jalostus (05-43), G-T Palvelut (45-98), (4)
    3. Tiedot: Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu indeksisarja, 2010=100, Alkuperäinen indeksisarja, 2010=100, Trendisarjan indeksi, 2010=100, Työpäiväkorjattu indeksisarja, 2010=100, ..., Työpäiväkorjatun sarjan volyymin muutos vuodentakaisesta, % (8)