004 -- Kuntien tunnuslukuja
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Alue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 21 Valittu

Etsi

Tunnusluku Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 32 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
20.9.2019
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Tilaston kotisivu
Lisätietoja
Yksikkö
Tunnusluku tai 1 000 euroa
Luontipäivä
20.9.2019
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
kta_004_201800
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Tunnusluku
Vuosikate % poistoista
Vuosikate % poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
Investointien omahankintameno
Investointien omahankintamenot = Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin
Investointien tulorahoitus, %
Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno
Omavaraisuusaste, %
Omavaraisuusaste, % = (Vastattavaa yhteensä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot) x 100
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa
Kertynyt alijäämä/ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas
Kertynyt alijäämä/ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Toimintatuotot + Verotulot + Valtionosuudet) x 100
Lainakanta, 1 000 euroa
Lainakanta = Vieras pääoma - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat - Liittymismaksut ja muut velat
Lainakanta, euroa / asukas
Lainakanta = Vieras pääoma - Saadut ennakot - Ostovelat - Siirtovelat - Liittymismaksut ja muut velat
Lainasaamiset, 1 000 euroa
Lainasaamiset = Joukkovelkakirjalainasaamiset + Muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa)
Konsernin vuosikate % poistoista
Konsernin vuosikate % poistoista = 100 x Konsernin vuosikate / (Konsernin suunnitelman mukaiset poistot + Konsernin arvonalentumiset)
Konsernin investointien omahankintameno
Konsernin investointien omahankintameno = Konsernin investointimenot - Konsernin rahoitusosuudet investointimenoihin
Konsernin investointien tulorahoitus, %
Konsernin investointien tulorahoitus = 100 x Konsernin vuosikate / Konsernin investointien omahankintameno
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä = Konsernin edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Konsernin tilikauden ylijäämä/alijäämä
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä = Konsernin edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä + Konsernin tilikauden ylijäämä/alijäämä
Konsernin lainakanta, 1 000 euroa
Konsernin lainakanta = Konsernin korollinen vieras pääoma
Konsernin lainakanta, euroa / asukas
Konsernin lainakanta = Konsernin korollinen vieras pääoma
Konsernin lainasaamiset, 1 000 euroa
Konsernin lainasaamiset = Konsernin joukkovelkakirjalainasaamiset + Konsernin muut lainasaamiset (pysyvissä vastaavissa)
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa
Käyttökustannukset = toimintakulut yhteensä + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyskulut
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa
Käyttötuotot = toimintatuotot yhteensä + vyörytystuotot + valmistus omaan käyttöön + valmistevarastojen muutos
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa
Nettokäyttökustannukset = käyttökustannukset - käyttötuotot
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas
Nettokäyttökustannukset = käyttökustannukset - käyttötuotot
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa
Käyttökustannukset = toimintakulut yhteensä + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyskulut
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa
Käyttötuotot = toimintatuotot yhteensä + vyörytystuotot + valmistus omaan käyttöön + valmistevarastojen muutos
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa
Nettokäyttökustannukset = käyttökustannukset - käyttötuotot
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas
Nettokäyttökustannukset = käyttökustannukset - käyttötuotot