1. 001 -- Kuntien tilinpäätökset

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 139882 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Alue: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, ..., Ahvenanmaa - Åland (21)
  2. Tilinpäätöserä: TULOSLASKELMA, Toimintatuotot yhteensä, Myyntituotot, Maksutuotot, ..., Takaukset muiden puolesta: Jäljellä oleva pääoma (202)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 2. 002 -- Kuntien konsernitilinpäätökset

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 79403 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Alue: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, ..., Ahvenanmaa - Åland (21)
  2. Konsernin tilinpäätöserä: TULOSLASKELMA, Toimintatuotot, Toimintakulut, Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) +/-, ..., Takaukset muiden puolesta: Jäljellä oleva pääoma (106)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 3. 003 -- Kuntien käyttötalous

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 686773 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Alue: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, ..., Ahvenanmaa - Åland (21)
  2. Kulu-/tuottolaji: KULULAJIT, Palkat ja palkkiot, Eläkekulut, Muut henkilösivukulut, ..., Vyörytystuotot (42)
  3. Tehtävä: Yleishallinto, Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut, Muut lasten ja perheiden avopalvelut, ..., Käyttötalous yhteensä (54)
  4. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 4. 004 -- Kuntien tunnuslukuja

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 41262 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Alue: Koko maa, Manner-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, ..., Ahvenanmaa - Åland (21)
  2. Tunnusluku: Toimintakate, euroa / asukas, Vuosikate, euroa / asukas, Verotulot, euroa / asukas, Valtionosuudet, euroa / asukas, ..., Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas (32)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 5. 005 -- Kuntayhtymien tilinpäätökset

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 50364 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Alue: Kuntayhtymät yhteensä, Manner-Suomen kuntayhtymät yhteensä, (2)
  2. Tilinpäätöserä: TULOSLASKELMA, Toimintatuotot yhteensä, Myyntituotot, Maksutuotot, ..., Takaukset muiden puolesta: Jäljellä oleva pääoma (197)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 6. 006 -- Kuntayhtymien käyttötalous

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 83911 Päivitetty: 20.9.2019

  1. Alue: Kuntayhtymät yhteensä, Manner-Suomen kuntayhtymät yhteensä, (2)
  2. Kulu-/tuottolaji: KULULAJIT, Palkat ja palkkiot, Eläkekulut, Muut henkilösivukulut, ..., Vyörytystuotot (42)
  3. Tehtävä: Yleishallinto, Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut, Muut lasten ja perheiden avopalvelut, ..., Käyttötalous yhteensä (54)
  4. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)