1. 11yv -- Julkisyhteisöjen EDP-velka, neljännesvuosittain, 2000Q1-2019Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22403 Päivitetty: 21.10.2019

  1. Velallissektori: S13_C Julkisyhteisöt, sulautettu, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, (4)
  2. Vara: F2-F4 Käteisraha, talletukset, velkapaperit ja lainat, F22 Siirtokelpoiset talletukset, F29 Muut talletukset, F31 Lyhytaikaiset velkapaperit, ..., F42 Pitkäaikaiset lainat (7)
  3. Vuosineljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q2 (78)
  4. Tiedot: EDP-velka, miljoonaa euroa, (1)


 2. 002 -- Valtion takaustiedot neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen, miljoonaa euroa

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22858 Päivitetty: 27.9.2019

  1. Tiedot: Neljänneksen aikana annetut uudet takaukset, Neljänneksen aikana poistuneet takaukset, Takauskanta neljänneksen lopussa, Neljänneksen aikana maksetut korvaukset, ..., Neljänneksen aikana saadut takausmaksutulot (6)
  2. Sektori: S0 Sektorit yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (7)
  3. Neljännes: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2019Q2 (58)