1. 001 -- Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20043 Päivitetty: 15.3.2019

  1. Velallissektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, (4)
  2. Vaade: AF2-AF4 Vaateet yhteensä, AF22 Käteistalletukset, AF29 Muut talletukset, AF31 Rahamarkkinainstrumentit, ..., AF42 Pitkäaikaiset lainat (7)
  3. Neljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2018Q4 (76)


 2. 002 -- Valtion takaustiedot neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen, miljoonaa euroa

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22215 Päivitetty: 15.3.2019

  1. Tiedot: Neljänneksen aikana annetut uudet takaukset, Neljänneksen aikana poistuneet takaukset, Takauskanta neljänneksen lopussa, Neljänneksen aikana maksetut korvaukset, ..., Neljänneksen aikana saadut takausmaksutulot (6)
  2. Sektori: S0 Sektorit yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (7)
  3. Neljännes: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2018Q4 (56)