1. 11yv -- Julkisyhteisöjen EDP-velka, neljännesvuosittain, 2000Q1-2020Q1

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22596 Päivitetty: 26.6.2020

  1. Velallissektori: S13_C Julkisyhteisöt, sulautettu, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, (4)
  2. Vara: F2-F4 Käteisraha, talletukset, velkapaperit ja lainat, F22 Siirtokelpoiset talletukset, F29 Muut talletukset, F31 Lyhytaikaiset velkapaperit, ..., F42 Pitkäaikaiset lainat (7)
  3. Tiedot: EDP-velka, miljoonaa euroa, (1)
  4. Vuosineljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2020Q1 (81)


 2. 123v -- Valtiontakaukset, neljännesvuosittain, 2005Q1-2020Q1

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28566 Päivitetty: 26.6.2020

  1. Vuosineljännes: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2020Q1 (61)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S13 Julkisyhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (7)
  3. Tiedot: Neljänneksen aikana annetut uudet takaukset, miljoonaa euroa, Neljänneksen aikana poistuneet takaukset, miljoonaa euroa, Takauskanta neljänneksen lopussa, miljoonaa euroa, Neljänneksen aikana maksetut korvaukset, miljoonaa euroa, ..., Neljänneksen aikana saadut takausmaksutulot, miljoonaa euroa (6)