1. Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

    Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 16721 Päivitetty: 16.3.2017

    1. Velallissektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, (4)
    2. Vaade: AF22 Käteistalletukset, AF29 Muut talletukset, AF31 Rahamarkkinainstrumentit, AF32 Joukkovelkakirjalainat, ..., Vaateet yhteensä (7)
    3. Neljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2016Q4 (68)