1. 11in -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 205750 Päivitetty: 20.12.2018

    1. Sektori: Julkisyhteisöt, Valtionhallinto, Paikallishallinto, Työeläkelaitokset, Muut sosiaaliturvarahastot (5)
    2. Taloustoimi: P11R Markkinatuotos, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, P131R Markkinattomien tuotteiden myynnit, P2K Välituotekäyttö, ..., OTEK Kokonaismenot (38)
    3. Tiedot: Trendin arvo, miljoona euroa, Kausitasoitettu ja työpäväkorjattu arvo, miljoonaa euroa, Arvo, miljoonaa euroa, (3)
    4. Vuosineljännes: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2018Q4 (80)