1. 001 -- Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1990-2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3759563 Päivitetty: 31.1.2019

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, ..., S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (6)
  2. Tehtävä: G0 Tehtävät yhteensä, G01 Yleinen julkishallinto, G0101 Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto, G0102 Taloudellinen apu ulkomaille, ..., G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon (80)
  3. Taloustoimi: D1K Maksetut palkansaajakorvaukset, D11K Maksetut palkat ja palkkiot, D12K Työnantajan sosiaaliturvamaksut, P2K Välituotekäyttö, ..., TOTEXPS Kokonaismenot, sulautettu (23)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, Suhde BKT:hen, %, Henkeä kohden, EUR, (3)
  5. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)