117d -- Palvelujen tuottajahintaindeksi (2015=100), 2015Q1-2019Q3
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Vuosineljännes Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 19 Valittu

Etsi

Tuotteet toimialoittain (CPA 2015)

Yhteensä 96 Valittu

Etsi

Palvelun kohde Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
24.10.2019
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Palvelujen tuottajahintaindeksi (2015=100):
indeksipisteluku
Palvelujen tuottajahintaindeksin neljännesvuosimuutos (2015=100):
%
Palvelujen tuottajahintaindeksin vuosimuutos (2015=100):
%
Seuraava päivitys
24.1.2020
Luontipäivä
24.10.2018
Lähde
Palvelujen tuottajahintaindeksit, Tilastokeskus
Kuutio
002_117d_2019q3
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Tuotteet toimialoittain (CPA 2015)
CPA-luokitus on Euroopan unionin toimialaorientoitunut tavaroiden ja palvelujen luokitus. CPA käsittää kaikki tavarat ja palvelut, jotka kukin on kohdistettu yhdelle EU:n toimialaluokituksen NACEn toimialalle.
Palvelun kohde
Palvelujen tuottajahintaindeksi jaoteltuna seuraavasti: palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (Business to Business, BtoB), palvelut kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) ja kaikki yhteensä (Business to All, BtoAll).
Tiedot
Palvelujen tuottajahintaindeksi (2015=100)
Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.
Palvelujen tuottajahintaindeksin neljännesvuosimuutos (2015=100)
Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.
Palvelujen tuottajahintaindeksin vuosimuutos (2015=100)
Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).