1. Kuntatalous 2010=100 tehtäväalueittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 23930 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Tilasto: Kuntayhtymät, Kunnat, Kuntatalous, (3)
  2. Tehtäväalue: SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset, 1 Yhteensä, pl. liikelaitokset, 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, ..., 2 Liikelaitokset (12)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017* (8)
  4. Nelj: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 2. Kuntatalous 2010=100 menolajeittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 34885 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Tilasto: Kunnat, Kuntayhtymät, Kuntatalous, (3)
  2. Menolaji: Yhteensä (1-3), pl. liikelaitokset, 1. Käyttökustannukset, 1.1. Henkilöstökustannukset, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset (18)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017* (8)
  4. Nelj: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 3. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 2010=100 menolajeittain (Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimi)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12452 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Tilasto: Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi, kuntatalous, (1)
  2. Menolaji: Yhteensä (1-3), pl. liikelaitokset, 1. Käyttökustannukset, 1.1. Henkilöstökustannukset, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 3. Rahoitusmenot (16)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017* (8)
  4. Nelj: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 4. Kuntatalous 2010=100 tehtäväalueittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 21897 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Tilasto: Kuntayhtymät, Kunnat, Kuntatalous, (3)
  2. Tehtäväalue: SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset, 1 Yhteensä, pl. liikelaitokset, 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, ..., 2 Liikelaitokset (12)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017* (8)
  4. Nelj: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 5. Valtiontalous 2010=100 menolajeittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12577 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Tilasto: Valtiontalous, (1)
  2. Menolaji: SSS Valtiontalous yhteensä, 1. Kulutusmenot, 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, ..., 5. Muut menot (17)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017* (8)
  4. Nelj: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %, (3)


 6. Kuntatalous vanhat perusvuodet tehtäväalueittain (2010=100)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 42502 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Perusvuosi: 1977, 1985, 1995, 2000, 2005 (5)
  2. Tehtäväalue: SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset, 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, 121 Sosiaalitoimi, ..., SS KUPHI Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (7)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017* (43)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, (1)


 7. Valtiontalous vanhat perusvuodet hallinnonaloittain (2010=100)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 70076 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Perusvuosi: 1977, 1985, 1995, 2000, 2005 (5)
  2. Hallinnonala: SSS Valtiontalous yhteensä, 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, ..., 11 Ympäristöministeriö (12)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017* (43)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, (1)


 8. Valtiontalous vanhat perusvuodet menolajeittain (2010=100)

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 20518 Päivitetty: 11.9.2017

  1. Perusvuosi: 1977, 1985, 1995, 2000, 2005 (5)
  2. Menolaji: SSS Valtiontalous yhteensä, 1. Kulutusmenot, 2. Siirtomenot, (3)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017* (43)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Indeksipisteluku, (1)


 9. Kuntatalous 2005=100, tehtäväalueittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 31808 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymä, (3)
  2. Tehtäväalue: 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, 121 Sosiaalitoimi, 122 Terveydenhuolto, ..., SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset (12)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016* (12)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Pisteluku, Muutos ed. neljänneksestä, Muutos ed. vuodesta, (3)


 10. Kuntatalous 2005=100, menolajeittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 44455 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Kuntatyyppi: Kuntatalous, Kunnat, Kuntayhtymä, (3)
  2. Menolaji: 1. Käyttökustannukset, 1.1. Henkilöstökustannukset, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, 1.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut, ..., SSS Yhteensä, ml. liikelaitokset (17)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016* (12)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Pisteluku, Muutos ed. neljänneksestä, Muutos ed. vuodesta, (3)


 11. Kuntatalous, vanhat indeksit

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 31721 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Tehtäväalue: 11 Yleishallinto, 12 Sosiaali- ja terveystoimi, 121 Sosiaalitoimi, 122 Terveydenhuolto, ..., KUPHI Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (7)
  2. Perusvuosi: 1977, 1985, 1995, 2000, (4)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016* (42)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Pisteluku, (1)


 12. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 2005=100 (KUPHI), tehtäväalueittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 2908 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Tehtäväalue: 12-13 Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimi, (1)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016* (12)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  4. Tiedot: Pisteluku, Muutos ed. neljänneksestä, Muutos ed. vuodesta, (3)


 13. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 2005=100 (KUPHI), menolajeittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 12112 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Menolaji: 1.1.-1.3. Käyttömenot, 1.1. Henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, 1.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut, ..., SSS Yhteensä (12)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016* (12)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  4. Tiedot: Pisteluku, Muutos ed. neljänneksestä, Muutos ed. vuodesta, (3)


 14. Valtiontalous 2005=100, hallinnonaloittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 16484 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Hallinnonala: 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, 031 Poliisi, ..., SSS Valtiontalous yhteensä (17)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016* (12)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  4. Tiedot: Pisteluku, Muutos ed. neljänneksestä, Muutos ed. vuodesta, (3)


 15. Valtiontalous 2005=100, menolajeittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 16192 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Menolaji: 1. Kulutusmenot, 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot, 1.1.1. Palkat ja palkkiot, 1.1.2. Sosiaalivakuutusmaksut, ..., SSS Valtiontalous yhteensä (17)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016* (12)
  3. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  4. Tiedot: Pisteluku, Muutos ed. neljänneksestä, Muutos ed. vuodesta, (3)


 16. Valtiontalous, vanhat indeksit hallinnonaloittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 57046 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Hallinnonala: 01 Yleinen hallinto, 02 Ulkoasiainministeriö, 03 Sisäministeriö, 04 Puolustusministeriö, ..., SSS Valtiontalous yhteensä (13)
  2. Perusvuosi: 1977, 1985, 1995, 2000, (4)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016* (42)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Pisteluku, (1)


 17. Valtiontalous, vanhat indeksit menolajeittain

  Tee poiminta taulukosta Lataa koko taulukko PC-Axis-muodossa Koko: 15784 Päivitetty: 13.2.2017

  1. Menolaji: 1. Kulutusmenot, 2. Siirtomenot, SSS Valtiontalous yhteensä, (3)
  2. Perusvuosi: 1977, 1985, 1995, 2000, (4)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2016* (42)
  4. Vuosineljännes: 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, 4. vuosineljännes, 1.-4. vuosineljännes (5)
  5. Tiedot: Pisteluku, (1)