1. 11t2 -- Öljytuotteiden myynti kotimaahan, 2017M01-2019M08

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 67730 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2019M08 (32)
  2. Öljytuote: 1 1 Öljytuotteet yhteensä, 1.1 Nestekaasu yhteensä, 1.1.1 Nestekaasu teoll. bulkki, 1.1.2 Nestekaasu teoll. pullokaasu, ..., 1.14 Jalostamoiden oma käyttö (26)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti kotimaahan (t), Öljytuotteiden myynti kotimaahan (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 2. 11t3 -- Öljytuotteiden myynti ulkomaille, 2017M01-2019M08

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30075 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2019M08 (32)
  2. Öljytuote: 1 Öljytuotteet yhteensä, 1.1 Lentopetroli, 1.2 Kevyt polttoöljy, 1.3 Raskas polttoöljy, (4)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti ulkomaille (tonnia), Öljytuotteiden myynti ulkomaille (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaille vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaille vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 3. 001 -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin ja CO2-päästöt

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 176191 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Energialähde: Öljy, Hiili, Maakaasu, Ydinenergia, ..., Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja) Mt CO2 ekv. (18)
  2. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2019* (50)
  3. Jakso: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4. kum. vuosineljännes (9)
  4. Tiedot: Osuus energiankokonaiskulutuksesta,%, Energian kulutus,TJ, Energian kulutus, ktoe, Vuosimuutos %, Neljännesvuosimuutos % (5)


 4. 002 -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (yksityiskohtaisesti)

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28061 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2017 (48)
  2. Energialähde: Dieselöljy, Jalostamokaasut yms., Kaupunkikaasu, Kevyt polttoöljyt, ..., Yhteensä (26)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Osuus %, Vuosimuutos %, (4)


 5. 003 -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, GWh

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 717622 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2019* (60)
  2. Jakso: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Tammi-joulukuu kum. (20)
  3. Tuotanto/Hankinta: BRUTTOTUOTANTO, TUOTANTO, Vesivoima, Tuulivoima, ..., KOKONAISKULUTUS (24)
  4. Tiedot: Määrä, GWh, Kuukausimuutos %, Neljännesvuosimuutos %, Vuosimuutos %, ..., Osuus kokonaiskulutuksesta % (6)


 6. 004 -- Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9313660 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Tuonti/Vienti: Tuonti, Vienti, (2)
  2. Maa: Kaikki maat, Venäjä, OECD-maat, Kolumbia, ..., Mauritius (163)
  3. Tuote: Kivihiili, 1000 t, Ruskohiili, 1000 t, Koksi, 1000 t, Metallurginen kivihiili, 1000 t, ..., ENERGIA YHTEENSÄ (32)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019* (10)
  5. Kausi: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4.kum. vuosineljännes (9)
  6. Tiedot: Arvo, M€, Määrä, (2)


 7. 005 -- Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain, muutos%

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 13399606 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Tuonti/Vienti: Tuonti, Vienti, (2)
  2. Maa: Kaikki maat, Venäjä, OECD-maat, Kolumbia, ..., Mauritius (163)
  3. Tuote: Kivihiili, 1000 t, Ruskohiili, 1000 t, Koksi, 1000 t, Metallurginen kivihiili, 1000 t, ..., ENERGIA YHTEENSÄ (32)
  4. Kausi: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4.kum. vuosineljännes (9)
  5. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019* (10)
  6. Tiedot: Vuosimuutos,%, Kausimuutos,%, Arvo, M€, (3)


 8. 006 -- Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain, osuus %

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 166618 Päivitetty: 26.9.2019

  1. Tuonti/Vienti: Tuonti, Vienti, (2)
  2. Maa: Venäjä, OECD-maat, EU-maat, Ruotsi, ..., Somalia (162)
  3. Vuosi (*ennakollinen): 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019* (10)
  4. Kausi: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4.kum. vuosineljännes (9)
  5. Tiedot: Maan prosenttiosuus tuonnin/viennin arvosta, (1)


 9. 007 -- Kivihiilen ja energiaturpeen varastot kuukauden lopussa

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4844 Päivitetty: 27.9.2018

  1. Varasto: Kivihiili, Energiaturve, (2)
  2. Vuosi: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Kuukausi: Tammikuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, ..., Joulukuu (12)
  4. Tiedot: Määrä TWh, Vuosimuutos %, (2)


 10. 008 -- Fossiilinen ja uusiutuva energia

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12852 Päivitetty: 28.6.2019

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2018* (59)
  2. Polttoaine: Fossiiliset polttoaineet ja turve, Uusiutuva energia, Ydinenergia, Muut, YHTEENSÄ (5)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Osuus %, Vuosimuutos %, (4)


 11. 009 -- Uusiutuvien energialähteiden käyttö

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16239 Päivitetty: 28.6.2019

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018* (49)
  2. Energialähde: Vesivoima, Tuulivoima, Aurinkoenergia, Puun pienkäyttö, ..., Yhteensä (11)
  3. Tiedot: Energiankulutus terajouleina, TWH, Osuus %, Vuosimuutos %, (4)


 12. 010 -- Energian loppukäyttö sektoreittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12293 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018* (49)
  2. Sektori: Teollisuus, Liikenne, Rakennusten lämmitys, Muut, ENERGIAN LOPPUKÄYTTÖ YHTEENSÄ (5)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Osuus %, Vuosimuutos %, (4)


 13. 011 -- Liikenteen energiankulutus

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25657 Päivitetty: 30.1.2019

  1. Energialähde: Moottoribensiini, Dieselöljy, Moottoripetroli, Maakaasu, ..., Yhteensä (12)
  2. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. Sektori: Tieliikenne, Kotimaan lentoliikenne, Kotimaan vesiliikenne, Rautatiet, ..., Liikenteen biopolttonesteet (8)
  4. Tiedot: TJ, Vuosimuutos %, (2)


 14. 012 -- Kaukolämmön tuotanto ja kulutus

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8834 Päivitetty: 11.12.2018

  1. Kaukolämpö: Kaukolämmön nettotuotanto, Erillistuotanto, Kaukolämmön nettotuotanto, Yhteistuotanto, KAUKOLÄMMÖN NETTOTUOTANTO YHTEENSÄ, Verkko- ja mittaushäviöt, ..., KAUKOLÄMMÖN KULUTUS YHTEENSÄ (8)
  2. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2017 (48)
  3. Tiedot: GWh, Vuosimuutos, %, Osuus, %, (3)


 15. 013 -- Sähkön kulutus sektoreittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11224 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Sektori: TEOLLISUUS JA RAKENTAMINEN YHTEENSÄ, Metsäteollisuus, Metalliteollisuus, Kemianteollisuus, ..., SÄHKÖN KULUTUS YHTEENSÄ (9)
  2. Vuosi(*ennakollinen): 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2018* (59)
  3. Tiedot: Osuus %, GWh, Vuosimuutos, %, (3)


 16. 014 -- Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5265 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Maa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, ..., EU28 (31)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020* (15)
  3. Tiedot: Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta, %, (1)


 17. 015 -- Sähkön hankinta energialähteittäin

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10539 Päivitetty: 28.3.2019

  1. Energialähteiden kulutus: Vesivoima, Tuulivoima, Aurinkovoima, Ydinenergia, ..., YHTEENSÄ (16)
  2. Vuosi(*ennakollinen): 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018* (29)
  3. Tiedot: GWh, Vuosimuutos %, Osuus %, (3)