1. 11sz -- Kotitalouksien koettu toimeentulo elinvaiheen mukaan, 2004-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33263 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 2 Lapsettomat parit, 3 Lapsiperheet, ..., 4 Muut taloudet (7)
  2. Kotitalous saa menonsa katetuksi tuloillaan: suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, ..., Tieto puuttuu (7)
  3. Yksikkö: Kotitaloudet, Henkilöitä kotitalouksissa, Lapsia kotitalouksissa, (3)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), (2)
  5. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)


 2. 11t1 -- Kotitalouksien säästökyky ja yllättävistä menoista selviäminen elinvaiheen mukaan, 2004-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29019 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Muuttuja: Jääkö kotitaloudella rahaa säästöön, Selviääkö kotitalous yllättävistä menoista, (2)
  3. Ryhmä: Kyllä, Ei, Tieto puuttuu, (3)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)


 3. 11t8 -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta, 1991-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 65165 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Kotitalouden taloudellisen tilanteen muutos: Seuraavan 12 kuukauden aikana, Verrattuna edellisvuoteen, (2)
  3. Arvio: Kaikki, Muutos huomattavasti parempaan suuntaan, Muutos jonkin verran parempaan suuntaan, Ennallaan, ..., Tieto puuttuu (7)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  5. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)


 4. 11y4 -- Terveydenhoitoon liittyvien menojen taloudellinen rasittavuus tuloryhmän mukaan, 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11644 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Tuloviidennes: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Terveydenhoidon kustannus: Terveyspalvelut (pl. hammashoito), Hammashoitopalvelut, Lääkemenot, (3)
  3. Menojen rasittavuus: Kaikki, Suuri taloudellinen rasite, Kohtalainen taloudellinen rasite, Ei ollenkaan rasite, ..., Tieto puuttuu (6)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2016, (1)


 5. 11t9 -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta, 1991-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 72837 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Viitehenkilön sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Kotitalouden taloudellisen tilanteen muutos: Seuraavan 12 kuukauden aikana, Verrattuna edellisvuoteen, (2)
  3. Arvio: Kaikki, Muutos huomattavasti parempaan suuntaan, Muutos jonkin verran parempaan suuntaan, Ennallaan, ..., Tieto puuttuu (7)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)


 6. 11yu -- Terveydenhoitoon liittyvien menojen taloudellinen rasittavuus henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15574 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (13)
  2. Terveydenhoidon kustannus: Terveyspalvelut (pl. hammashoito), Hammashoitopalvelut, Lääkemenot, (3)
  3. Menojen rasittavuus: Kaikki, Suuri taloudellinen rasite, Kohtalainen taloudellinen rasite, Ei ollenkaan rasite, ..., Tieto puuttuu (6)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2016, (1)