1. 11wu -- Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvat henkilöt elinvaiheen mukaan, 2008-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18502 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Vakava aineellinen puute ja vajaatyöllisyys: Kaikki yhteensä, Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat, Ei vakavassa aineellisessa puutteessa, Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, Ei vajaatyöllisen kotitalouden jäsen (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöitä otoksessa, (2)
  4. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)


 2. 11wj -- Aineellisen puutteen joidenkin ulottuvuuksien yleisyys aineellisen puutteen kokemisen mukaan, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30669 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Aineellisessa puutteessa oleminen: Kaikki, Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat, Ei vakavassa aineellisessa puutteessa, Aineellisessa puutteessa, Ei aineellisessa puutteessa (5)
  2. Tiedot: Maksuvaikeuksia kokeneet, Maksuvaikeuksia kokeneet, %, Puutetta ruoasta, Puutetta ruoasta, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (13)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 3. 11wk -- Aineellisen puutteen joidenkin ulottuvuuksien yleisyys henkilön iän mukaan, 2005-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32321 Päivitetty: 27.3.2020

  1. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
  2. Tiedot: Maksuvaikeuksia kokeneet, Maksuvaikeuksia kokeneet, %, Puutetta ruoasta, Puutetta ruoasta, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (13)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)


 4. 11zz -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja asunnon hallintasuhteen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan, 2003-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49757 Päivitetty: 5.5.2020

  1. Tilastollinen kuntaryhmitys: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  2. Hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Jäseniä kotitaloudessa, keskiarvo, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Väljä asuminen, > 1 huone, %, ..., Ilkivalta tai rikollisuus, % (16)
  4. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)


 5. 11vn -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja tuloryhmän mukaan, 2003-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 37195 Päivitetty: 5.5.2020

  1. Tuloviidennes: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Jäseniä kotitaloudessa, keskiarvo, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Väljä asuminen, > 1 huone, %, ..., Ilkivalta tai rikollisuus, % (16)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)


 6. 121c -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan, 2003-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 88639 Päivitetty: 5.5.2020

  1. Hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  2. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  4. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Jäseniä kotitaloudessa, keskiarvo, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Väljä asuminen, > 1 huone, %, ..., Ilkivalta tai rikollisuus, % (16)