2. Asukkaiden koulutusaste 2014
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
useita
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Viimeksi päivitetty
23.1.2017
Luontipäivä
23.1.2017
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_2_ko
Alaviitteet

Alaviitteet

ASUKKAIDEN KOULUTUSASTE (KO)
Perusjoukko:
Alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai samanasteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja keskiasteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus keskiasteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Aineistolähde:
Väestön koulutusrakenne, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2014
Tietosuoja:
Koulutusastetiedot on salattu, jos 18 vuotta täyttäneitä asukkaita on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '..'
Postinumeroalue
2017 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2014 (KO)
Alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä.
18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2014 (KO)
Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Perusasteen suorittaneet, 2014 (KO)
Perusasteen suorittaneet ovat henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. Luokka sisältää myös henkilöt, joiden koulutus on tuntematon.
Koulutetut yhteensä, 2014 (KO)
Koulutetut (tutkinnon suorittaneet) ovat suorittaneet vähintään keskiasteen tutkinnon.
Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 2014 (KO)
Ylioppilastutkinnon suorittaneet sisältää henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon.
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, 2014 (KO)
Ammatilliset tutkinnot sisältävät keskiasteen (3-aste, pois lukien ylioppilastutkinto) tutkinnot sekä alimman korkea-asteen (5-aste) tutkinnot.
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2014 (KO)
Alempi korkeakoulututkinto sisältää alemman korkeakouluasteen (6-aste) tutkinnot.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2014 (KO)
Ylempi korkeakoulututkinto sisältää ylemmän korkeakouluasteen (7-aste) tutkinnot sekä tutkijakoulutusasteen (8-aste) tutkinnot.