8. Asukkaiden pääasiallinen toiminta 2012
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 9 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
17.12.2014
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Yksikkö
useita
Luontipäivä
17.12.2014
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_8_pt
Alaviitteet

Alaviitteet

ASUKKAIDEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (PT)
Perusjoukko:
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat tietokannan alueittaisista summatiedoista.
Tietoryhmän tiedot ovat Asukasrakenne-tietoryhmän tietoja vuotta vanhemmat.
Aineistolähde:
Työssäkäynti, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2012
Tietosuoja:
Tietoryhmän luokittelevat tiedot on suojattu, mikäli alueella on alle 30 työvoimaan kuuluvaa tai työvoiman ulkopuolella olevaa asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo '..'
Postinumeroalue
2015 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
Asukkaat yhteensä, 2012 (PT)
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä.
Asukkaat yhteensä, 2012 (PT)
Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Työvoima, 2012 (PT)
Työvoimaan luetaan työlliset ja työttömät henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työvoimaan kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä saatujen tietojen perusteella.
Työvoima, 2012 (PT)
Tämä on työvoimatietojen kantaluku.
Työlliset, 2012 (PT)
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka olivat ansiotyössä vuoden viimeisellä viikolla.
Työttömät, 2012 (PT)
Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15-64 -vuotiaat henkilöt.
Työvoiman ulkopuolella olevat, 2012 (PT)
Työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka vuoden viimeisellä viikolla eivät olleet työllisiä tai työttömiä. Työvoiman ulkopuolella olevista voidaan käyttää myös käsitettä työvoimaan kuulumattomat.
Työvoiman ulkopuolella olevat, 2012 (PT)
Tämä on työvoiman ulkopuolella olevien kantaluku.
Lapset 0-14 -vuotiaat, 2012 (PT)
0-14 -vuotiaat lapset.
Opiskelijat, 2012 (PT)
Opiskelijoiksi katsotaan ne henkilöt, jotka opiskelevat päätoimisesti eivätkä ole ansiotyössä tai työttömänä. Määrittely tapahtuu henkilön syyskuun tilanteen mukaan.
Eläkeläiset, 2012 (PT)
Eläkeläisiä ovat kaikki ne henkilöt, jotka saavat Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan eläkettä (pois lukien osa-aika- ja perhe-eläke) tai joilla on eläketuloja. Jos eläkettä saava henkilö on samanaikaisesti ansiotyössä, luetaan hänet työlliseksi.
Muut, 2012 (PT)
Muut- ryhmään kuuluvat kaikki muut työvoiman ulkopuolella olevat kuin lapset (0 14-v.), opiskelijat ja eläkeläiset. Muut- ryhmä sisältää mm. varusmiehet.