7. Työpaikat toimialoittain 2012
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 26 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
useita
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Viimeksi päivitetty
17.12.2014
Luontipäivä
17.12.2014
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_7_tp
Alaviitteet

Alaviitteet

TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN (TP)
Perusjoukko:
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työsuhteet voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia.
HUOM! Lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Esimerkiksi monitoimipaikkaisen yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka kiinnitetään tarkemman tiedon puuttuessa yrityksen päätoimipaikkaan.
Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Tieto toimialasta perustuu Tilastokeskuksen yirtys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin.
Tietokannasta puuttuvat henkilöt, joille ei löydy työpaikan koordinaatteja.
Aineistolähde:
Työssäkäynti, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2012
Tietosuoja:
Työpaikkatiedot on salattu, jos työpaikkoja on alueella alle 10. Suojatuissa kentissä on arvo '..'
Postinumeroalue
2015 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
Työpaikat yhteensä, 2012 (TP)
Työpaikat yhteensä on tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä. Jokainen työllinen henkilö muodostaa tällöin yhden työpaikan. Lukuun sisältyvät myös osa-aikaiset työntekijät.
Työpaikat yhteensä, 2012 (TP)
Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Alkutuotannon työpaikat, 2012 (TP)
Alkutuotantoon kuuluvat:
Jalostuksen työpaikat, 2012 (TP)
Jalostukseen kuuluvat:
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen
Palveluiden työpaikat, 2012 (TP)
Palveluihin kuuluvat:
G tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
H kuljetus ja varastointi
I majoitus- ja ravitsemistoiminta
J informaatio ja viestintä
K rahoitus- ja vakuutustoiminta
L kiinteistöalan toiminta
M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
B Kaivostoiminta ja louhinta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
B Kaivostoiminta ja louhinta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
C Teollisuus, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
C Teollisuus, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
F Rakentaminen, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
H Kuljetus ja varastointi, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
H Kuljetus ja varastointi, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
J Informaatio ja viestintä, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
J Informaatio ja viestintä, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
L Kiinteistöalan toiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
L Kiinteistöalan toiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
P Koulutus, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
P Koulutus, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
R Taiteet, viihde ja virkistys, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
R Taiteet, viihde ja virkistys, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
S Muu palvelutoiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
S Muu palvelutoiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
X Toimiala tuntematon, 2012 (TP)
Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4
X Toimiala tuntematon, 2012 (TP)
http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html