6. Rakennukset ja asunnot 2013
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
useita
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Viimeksi päivitetty
17.12.2014
Luontipäivä
17.12.2014
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_6_ra
Alaviitteet

Alaviitteet

RAKENNUKSET JA ASUMINEN (RA)
Perusjoukko:
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan.
Aineistolähde:
Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2013
Tietosuoja:
Tiedot asunnoista on suojattu mikäli alueella on vain yksi asuinrakennus.
Tiedot asuntojen keskipinta-alasta ja talotyypistä on suojattu mikäli alueella on vain yksi asuinrakennus tai alueella on alle 10 asuntoa. Suojatuissa kentissä on arvo '..'.
Kesämökkien tietoja ei ole salattu.
Postinumeroalue
2015 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
Kesämökit yhteensä, 2013 (RA)
Kesämökeiksi luetaan kaikki rakennukset, joiden käyttötarkoitus vuoden viimeisenä päivänä on vapaa-ajan asuinrakennus tai joita kyseisenä ajankohtana käytetään vapaa-ajan asumiseen. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä ja lomakylien rakennuksia ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.
Rakennukset yhteensä, 2013 (RA)
Rakennusten lukumäärä yhteensä.
Rakennukset yhteensä, 2013 (RA)
Tämä on rakennustietojen (pl. kesämökit) kantaluku.
Muut rakennukset yhteensä, 2013 (RA)
Muut rakennukset yhteensä kertoo niiden rakennusten lukumäärän alueittain, joiden käyttötarkoitus on muu kuin asuminen (esim. liike-, toimisto- tai varastorakennus).
Asuinrakennukset yhteensä, 2013 (RA)
Asuinrakennusten lukumäärä kertoo niiden rakennusten lukumäärän alueittain, joiden käyttötarkoitus on asuminen.
Asunnot, 2013 (RA)
Asuntojen lukumäärä kertoo asuntojen lukumäärän asuinrakennuksissa alueittain. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m².
Asunnot, 2013 (RA)
Tämä on asuntotietojen kantaluku.
Asuntojen keskipinta-ala, 2013 (RA)
Asuntojen keskipinta-ala (m2) on kaikkien asuinhuoneistojen pinta-ala jaettuna niiden lukumäärällä.
Pientaloasunnot, 2013 (RA)
Pientaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat erillisiä pientaloja (omakoti- ja paritalot) tai rivi- ja ketjutaloja (sisältävät vähintään kolme kytkettyä asuntoa).
Kerrostaloasunnot, 2013 (RA)
Kerrostaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat asuinkerrostaloja. Asuinkerrostaloryhmään kuuluvat vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin.