5. Talouksien käytettävissä olevat rahatulot 2012
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 037 Valittu

Etsi

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
useita
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Viimeksi päivitetty
17.12.2014
Luontipäivä
17.12.2014
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
paavo_5_tr
Alaviitteet

Alaviitteet

TALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (TR)
Perusjoukko:
Huom! Kyseessä on uusi muuttujaryhmä. Tiedot koskevat talouksia. Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot
Aineistolähde:
Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2012
Tietosuoja:
Talouksien tulotiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '..'
Postinumeroalue
2015 postinumeroalueet
Postinumeroalue
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Postinumeroalue
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
Taloudet yhteensä, 2012 (TR)
Talouksien lukumäärä ilmoittaa alueella asuvien talouksien lukumäärän.
Taloudet yhteensä, 2012 (TR)
Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Talouksien keskitulot, 2012 (TR)
Talouksien keskitulot (€) on talouksien käytettävissä olevien rahatulojen vuositulojen keskiarvo.
Talouksien mediaanitulot, 2012 (TR)
Talouksien mediaanitulot (€) saadaan, kun kaikki taloudet asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen talouden tulo. Keskimmäisen talouden kummallekin puolelle jää yhtä monta taloutta.
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat enintään 14 417 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0–13-vuotiaat ).
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat 14 418 - 32 445 euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat yli 32 445 euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2012 (TR)
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.
Talouksien ostovoimakertymä, 2012 (TR)
Talouksien ostovoimakertymä (€) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä.